Raskaus ja synnytys Suomessa

Jos tulet EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Australiasta, saat raskauden ja synnytyksen edellyttämän välttämättömän hoidon tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana. Jos tulet muista maista, olet oikeutettu kiireelliseen hoitoon Suomessa oleskelusi aikana. Voit myös vapaasti hakeutua Suomeen synnyttämään. Tällöin vastaat yleensä itse hoidosta aiheutuvista kustannuksista.


Suomessa raskauden seuranta tapahtuu neuvoloissa, jotka ovat osa kuntien järjestämää perusterveydenhuoltoa. Myös yksityiset palveluntuottajat voivat tarjota raskauden seurantaan liittyviä palveluja.

1. Minulla on kotikunta Suomessa

Sinulla on aina oikeus julkisen terveydenhuollon neuvolapalveluihin ja synnytyksen hoitoon kuntalaisen asiakasmaksulla, jos sinulla on kotikunta Suomessa.

2. Tulen Suomeen tilapäisesti, esimerkiksi lomalle

Jos tulet toisesta EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai Australiasta, saat raskauden ja synnytyksen edellyttämän hoidon julkisessa terveydenhuollossa. Lääkäri arvioi, millaista hoitoa tarvitset ottaen huomioon Suomessa oleskelusi kesto. Jos tulet EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, saat hoidon samalla asiakasmaksulla kuin Suomessa asuvat, kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi hoidonantajalle. Jos tulet Australiasta, esitä passisi. Edellytyksenä on, että et ole hakeutunut Suomeen synnyttämään.

Jos tulet muista maista, sinulla on oikeus kiireelliseen synnytykseen tai raskauteen liittyvään hoitoon. Vastaat hoidon kustannuksista itse.

3. Tulen toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja haluan synnyttää Suomessa

Jos olet sairausvakuutettu toisessa EU-maassa, voit vapaasti hakeutua Suomeen synnyttämään. Vastaat itse synnytyksen hoidosta aiheutuvista kustannuksista, jos Suomeen tulosi tarkoitus on synnytyshoidon saaminen. Saat hoidon samoin perustein kuin Suomessa asuva. Voit hakea korvausta jälkikäteen sairausvakuutuslaitoksesta, joka vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Se korvaa kustannuksia oman lainsäädäntönsä mukaisesti. Voit myös hakea omalta sairausvakuutuslaitokselta ennakkolupaa synnytystä varten. Mikäli ennakkolupa myönnetään, maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin paikalliset. Sovi hoidonantajan kanssa etukäteen, jos haluat tulla Suomeen synnyttämään.

4. Tulen EU-maiden ulkopuolelta ja haluan synnyttää Suomessa

Jos tulet Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ja haluat synnyttää Suomessa, vastaat yleensä itse hoidosta aiheutuneista kustannuksista. Synnytyshoidon kustannukset voidaan laskuttaa myös yksityisvakuutuksesta. Julkinen terveydenhuolto voi tarjota synnytyksen hoitoa myös EU:n ulkopuolelta Suomeen synnyttämään tuleville henkilöille, jos sillä on vapaata hoitokapasiteettia.

Suomessa synnytykset on keskitetty sairaaloihin

Synnytykset on Suomessa keskitetty sairaaloihin. Sairaala voi olla julkinen tai yksityinen.

Voit olla suoraan yhteydessä neuvoloihin ja sairaaloihin, jos haluat tietoa hoitoon pääsystä ja hoidon hinnoista. Sivuiltamme löydät julkisten synnytyssairaaloiden yhteystiedot.