Muutto Suomeen työntekijänä tai yrittäjänä

Jos tulet Suomeen työskentelemään toisesta EU- tai Eta-maasta, Isosta-Britanniasta, Sveitsistä tai Kanadan Quebecista, voit yleensä käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja ja saada sairaanhoitokorvauksia, vaikka sinulla ei olisi Suomessa kotikuntaa. Kela vahvistaa oikeutesi hoitoon Suomessa. Jos tulet työhön muualta kuin edellä mainituista maista, oikeutesi hoitoon perustuu kotikuntaan ja sairausvakuuttamiseen Suomessa tai maahanmuuttodirektiiviin.


Kun tulet Suomeen työskentelemään, oikeuteesi käyttää Suomen julkisen terveydenhuollon palveluja ja saada sairaanhoitokorvauksia vaikuttavat

  • maa, josta tulet Suomeen
  • työsuhteesi palkka
  • työskenteletkö suomalaisen vai ulkomaisen työnantajan palveluksessa.

Sinulla voi olla oikeus käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluja ja saada Kelasta sairaanhoitokorvauksia, vaikka et asuisi Suomessa vakituisesti tai olisi sairausvakuutettu Suomessa. Tällöin työskentelyysi yleensä sovelletaan EU-lainsäädäntöä tai kansainvälistä sosiaaliturvasopimusta, jonka perusteella saat oikeuden hoitoon Suomessa. Selvitä Kelasta hoito-oikeudet Suomessa, kun tulet Suomeen työskentelemään.

Jos tarkoituksenasi on muuttaa Suomeen pysyvästi, tee muuttoilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon (DVV) (entinen maistraatti). Jos DVV kirjaa sinulle kotikunnan, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla kuin paikalliset.

Työskentely suomalaisen työnantajan palveluksessa (ml. kausityöntekijät)

Jos tulet Suomeen töihin toisesta EU- tai Eta-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä, sinulla on oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin sen ajan, kun olet työeläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutettu Suomessa. Jos tulet muista maista, tarvitset lisäksi Maahanmuuttoviraston tai Suomen suurlähetystön myöntämän työskentelyyn oikeuttavan oleskeluluvan tai todistuksen. Jos kuulut Suomen sairausvakuutukseen, saat Kelalta korvausta yksityisestä terveydenhuollosta, lääkkeistä ja sairauden hoidon vuoksi tulleista matkakustannuksista.

Jos tarkoituksenasi on muuttaa Suomeen pysyvästi, tee muuttoilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon (DVV) (entinen maistraatti). Muista ilmoittaa muutostasi myös aikaisempaan asuinmaahasi. Jos DVV kirjaa sinulle kotikunnan, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla kuin paikalliset. Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, pyydä Kelalta hoito-oikeustodistus.

Jos et ole aiemmin hakenut etuuksia tai Kela-korttia ja olet muuttanut Suomeen, tee etuus- tai Kela -korttihakemuksen lisäksi ilmoitus Suomeen muutosta. Jos kuulut Suomen sairausvakuutukseen, saat Kelalta korvausta yksityisestä terveydenhuollosta, lääkkeistä ja sairauden hoidon vuoksi tulleista matkakustannuksista.

Jos työskentelet Suomessa, mutta asut toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, sinulla on yhtäläiset oikeudet hoitoon sekä  Suomessa että asuinmaassasi. Rekisteröi Kelan myöntämä hoito-oikeustodistus asuinmaassasi.

Lisäksi, jos olet aloittanut sairauden hoidon Suomessa ennen kuin jäät eläkkeelle rajatyöstä, on sinulla oikeus jatkaa kyseisen sairauden hoitoa Suomessa myös eläkkeellä. Pyydä tätä hoitoa varten erillinen hoito-oikeustodistus sen maan sairausvakuutuslaitokselta, joka vastaa sairaanhoitosi kustannuksista eläkkeellä ollessasi. Hoito-oikeustodistuksella saat jatkaa hoitoa Suomessa.

EU- tai Eta-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä Suomeen lähetetty työntekijä tai diplomaatti

Jos työnantajasi lähettää sinut Suomeen työhön toisesta EU- tai Eta-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä, työnantajamaasi vastaa sairaanhoitosi kustannuksista. Kuulut yleensä työnantajamaasi sairausvakuutukseen.

Jos työskentelysi Suomessa kestää alle vuoden, osoita oikeutesi hoitoon Suomessa työnantajamaasi myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jolla saat

  • lääketieteellisesti välttämättömän hoidon julkisessa terveydenhuollossa hyvinvointialueen asiakasmaksulla
  • sairaanhoitokorvauksia yksityisen terveydenhuollon, lääkkeiden ja matkojen kustannuksista Kelasta. Hae korvauksia Kelasta jälkikäteen.

Jos työskentelet Suomessa yli vuoden, toimita Kelaan työnantajamaasi myöntämät lomakkeet rekisteröintiä varten. Kela myöntää tämän perusteella todistuksen, jolla osoitat oikeutesi julkisen terveydenhuollon palveluiden käyttämiseen ja sairaanhoitokorvauksiin.

Muista kuin EU- tai Eta-maista, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä tulleilla ulkomaisissa edustustoissa työskentelevillä diplomaateilla tai muulla ulkomaisella henkilöstöllä on oikeus saada julkisessa terveydenhuollossa vain kiireellistä hoitoa. Henkilö vastaa itse hoidon kustannuksista. Myös vakuutusyhtiö tai muu taho, esimerkiksi ulkomaan edustusto, voi korvata kustannukset.

Työskentely Suomessa sijaitsevassa kansainvälisessä järjestössä

Kansainvälisten järjestöjen henkilökunnan oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin riippuu Suomen ja järjestön välisestä sopimuksesta. Pääsääntöisesti kansainväliset järjestöt järjestävät itse ulkomaalaisten työntekijöidensä terveydenhuollon ja sairausvakuutuksen. Jos sinulla on Suomessa kotikunta, voit käyttää kaikkia julkisen terveydenhuollon palveluja.

Muun muassa näillä tahoilla on omia sosiaaliturvajärjestelmiä työntekijöilleen. Kysy lisätietoja kyseisiltä tahoilta tai Kelan kansainvälisten asioiden keskuksesta.

Kanadan Quebecistä tullut työntekijä

Kanadan Quebecista työhön Suomeen tilapäisesti tullut ja lähetetty työntekijä kuuluvat Quebecin sairausvakuutukseen. Siitä vastaava sairausvakuutuslaitos myöntää työntekijälle lomakkeet, jotka pitää rekisteröidä Eläketurvakeskukseen ja Kelaan.

Rekisteröinnin jälkeen

  • voit käyttää julkisen terveydenhuollon palveluja samalla tavalla kuin Suomessa asuva ja saat sairaanhoitokorvauksia Kelasta
  • saat Kelasta hoito-oikeustodistuksen, jolla voit osoittaa oikeutesi julkisen terveydenhuollon palvelujen käyttämiseen ja sairaanhoitokorvauksiin.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Sinun Eurooppasi -portaalia

Löysitkö etsimäsi?

Anna palautetta
Your Europe