Yhteystiedot

Jos haluat tietoa terveysaseman tai sairaalan vaihtamisesta tai palvelusetelistä, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi tai sairaanhoitopiiriisi. Jos kysymyksesi koskee terveyspalvelujen käyttämistä ulkomailla tai hakeutumista hoitoon Suomeen, ota yhteyttä rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteeseen.


Jos soitat ulkomailta, laita numeron eteen +358 ja jätä numeron ensimmäinen nolla pois.

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

Yhteyspiste jakaa tietoa terveydenhuollon palvelujen käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla, oikeudesta sairaanhoitoon erilaisissa tilanteissa, kustannusten korvaamisesta sekä eurooppalaisesta lääkemääräyksestä. Yhteyspiste ei vastaanota tai käsittele hakemuksia.

Kela, Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
PL 80, 00056 KELA
yhteyspiste(at)kela.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on osa valtioneuvostoa. Ministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Puhelin 0295 16001
Faksi 09 698 0709
kirjaamo(at)stm.fi
www.stm.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

THL on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos, joka tarjoaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PL 30, 00271 Helsinki
Puhelin 0295 246 000
kirjaamo(at)thl.fi
www.thl.fi

Kansaneläkelaitos

Kela hoitaa Suomessa ja ulkomailla asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, asumistuki, opintotuki ja vähimmäiseläkkeet. Lisäksi Kela huolehtii vammaisetuuksista, sotilasavustuksista sekä maahanmuuttajan tuesta.

Kansaneläkelaitos (Kela)
Postiosoite www.kela.fi/postia-kelaan
Puhelin www.kela.fi/palvelunumerot (ulkomailta www.kela.fi/call-kela)
www.kela.fi

Suosittelemme, että lähetät arkaluontoisia tietoja (mm. henkilötunnus) sisältävän viestin Kelaan vain suojatulla yhteydellä. Ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen löydät Kelan verkkosivuilta.