Suomi

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112.


Terveydenhuoltojärjestelmä

Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluista vastaavat kunnat ja kuntayhtymät. Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse tai yhdessä toisen kunnan kanssa. Kunta voi myös hankkia palvelut yksityiseltä yritykseltä tai järjestöltä.

Terveydenhuollon ohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) yhdessä alaistensa virastojen ja laitosten kanssa. Julkiset terveydenhuollon palvelut rahoitetaan verotuloilla sekä palveluista perittävillä asiakasmaksuilla.

Terveyspalveluja tarjoavat myös yksityiset yritykset, itsenäiset ammatinharjoittajat sekä järjestöt. Kela korvaa osan yksityisen terveydenhuollon kustannuksista Suomessa asuville ja sairausvakuutetuille.

Hoitoon pääsy

Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä asuvat

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Suomessa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat.

Jos kyse ei ole hätätapauksesta, voit olla yhteydessä oleskelukuntasi terveysaseman päivystykseen. Kunnalliset terveysasemat ovat yleensä auki arkisin klo 8–16. Muina aikoina sairaaloiden ensiapuyksiköt antavat kiireellistä hoitoa. Joissakin kunnissa perusterveydenhuollon päivystys järjestetään myös virka-aikana lähikunnan sairaalassa.

Terveysasemien yhteystiedot löytyvät kuntien kotisivuilta, esimerkiksi Helsingin tiedot osoitteesta www.hel.fi ja Turun tiedot osoitteesta www.turku.fi. Voit myös hakea terveydenhuollon palveluja kunnittain osoitteessa www.suomi.fi.

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa samalla tavalla ja samalla asiakasmaksulla kuin Suomessa asuvat, kun esität eurooppalaisen sairaanhoitokortin sairaalassa tai terveysasemalla.

Asiakasmaksut vaihtelevat hieman kunnittain, mutta enimmäismäärät on määritetty seuraavasti (2022–2023):

  • Poliklinikkamaksu: 41,80 euroa/käynti
  • Sairaalan hoitopäivämaksu: 48,90 euroa/päivä
  • Päiväkirurginen toimenpide: 136,90 euroa
  • Psykiatrinen sairaalahoito: 22,80 euroa/päivä

Toisessa Pohjoismaassa asuvat

Voit osoittaa julkisessa terveydenhuollossa oikeutesi lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon virallisella henkilöllisyystodistuksella tai passilla. Vakituisen asuinosoitteesi tulee olla toisessa Pohjoismaassa.

Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa asuvat

Jos olet saapunut Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista ja oleskelet Suomessa tilapäisesti, voit osoittaa oikeutesi lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon joko Ison-Britannian EU-jäsenyyden tai brexitin siirtymäaikana myönnetyllä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, ”Citizens Rights” –kortilla tai GHIC-kortilla (Global Health Insurance Card).

Australiassa asuvat

Jos asut vakituisesti Australiassa, sinulla on väliaikaisen Suomessa oleskelun aikana oikeus saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa julkisessa terveydenhuollossa. Esittämällä passisi saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa samalla asiakasmaksulla kuin Suomessa asuva. Vakituisen asuinosoitteesi tulee olla Australiassa.

Voit käyttää myös Suomen yksityisen terveydenhuollon palveluja, jolloin Kela korvaa osan maksamistasi lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannuksista.

Muissa maissa asuvat

Sinulla on oikeus saada Suomessa julkisessa terveydenhuollossa kiireellistä hoitoa. Vastaat itse kaikista hoidon kustannuksista. Voit myös käyttää yksityisen terveydenhuollon palveluja omalla kustannuksellasi.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Jos tarvitset lääkäriä, ota yhteyttä paikalliseen terveysasemaan. Esitä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilöllisyystodistuksesi. Terveysasemilla on myös sairaanhoitajia, jotka voivat hoitaa haavoja tai määrätä lääkettä vähemmän vakavissa tapauksissa.

Terveysaseman ollessa suljettuna, annetaan kiireellistä hoitoa suurten terveyskeskusten ja sairaaloiden yhteydessä toimivissa päivystysyksiköissä. Päivystyksessä annetaan hoitoa sellaisissa tilanteissa, joissa hoitoa ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Jos mietit, vaatiiko tilanteesi käyntiä päivystyksessä, voit soittaa päivystysavun puhelinpalveluun, jonka tavoitat numerosta 116117. Päivystysapu palvelee maksutta usean sairaanhoitopiirin alueella, ympäri vuorokauden. Toiminta-alueen voit tarkistaa päivystysavun verkkosivuilta. Hätätilanteissa ota aina yhteyttä hätänumeroon 112.

Yksityisessä terveydenhuollossa voit varata ajan yleis- tai erikoislääkärille suoraan. Yksityiset lääkärit ja hammaslääkärit asettavat itse omat hintansa. Yleensä hoito maksetaan käynnin yhteydessä.

Hammaslääkäri

Julkinen hammashoito on Suomessa asuvien käytettävissä. Jos tarvitset Suomessa oleskelusi aikana hammashoitoa onnettomuuden tai sairastumisen vuoksi, ota yhteyttä paikalliseen terveysasemaan. Sinun on esitettävä voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti saadaksesi hoidon samalla hinnalla kuin Suomessa asuvat. Voit myös käyttää yksityisiä hammaslääkäripalveluita omalla kustannuksellasi.

Lääkkeet

Lääkkeitä saa apteekeista. Suomessa lääkemääräykset ovat sähköisiä, eli paperireseptejä ei kirjoiteta. Jos sinulla on paperiresepti toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, esitä resepti apteekissa. Joudut maksamaan lääkkeistä täyden hinnan etukäteen. Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu lääkemääräys voi olla myös sähköinen. Tällä hetkellä Suomen apteekeista voi ostaa reseptilääkkeitä Virossa, Kroatiassa ja Portugalissa määrätyllä sähköisellä reseptillä.

Suomen apteekkien yhteystiedot löydät hakupalvelusta Apteekkihaku.

Sinua voidaan pyytää näyttämään apteekissa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi. Kun olet maksanut lääkkeesi, saat maksusta kuitin.

Lue lisää lääkehoidosta ja resepteistä Suomessa.

Korvaukset

Jos olet sairausvakuutettu toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä ja olet maksanut itse Suomen yksityisessä terveydenhuollossa annetun lääketieteellisesti välttämättömän hoidon kustannukset, voit hakea korvausta omasta sairausvakuutuslaitoksestasi tai Kelasta. Voit hakea korvausta myös lääkkeiden ja matkojen kustannuksista, kun ne liittyvät yksityisessä tai julkisessa terveydenhuollossa saamaasi lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon. Kela korvaa sinulle kyseiset kustannukset samalla tavalla kuin Suomessa asuville.

Kela ei korvaa julkisen terveydenhuollon kustannuksia. Jos olet esittänyt eurooppalaisen sairaanhoitokorttisi ja maksanut silti kaikki kustannukset Suomessa julkisessa terveydenhuollossa saamastasi hoidosta, voit pyytää sairaalaa tai terveysasemaa oikaisemaan laskun tai hakea korvausta paikalliselta sairausvakuutuslaitokseltasi.

Muissa korvauksiin liittyvissä asioissa, esimerkiksi jos olet omasta aloitteestasi hakeutunut Suomeen hoitoa varten tai tulet EU- ja Eta-alueen tai Sveitsin ulkopuolisesta maasta, kysy lisätietoja paikalliselta sairausvakuutuslaitokseltasi.

Sairaalahoito

Erikoissairaanhoitoon pääsyyn tarvitset hätätapauksia lukuun ottamatta aina lääkärin lähetteen. Hätätapauksessa voit mennä suoraan ensiapuun.

  • Lähetteen voi kirjoittaa terveyskeskuslääkäri tai yksityisessä terveydenhuollossa toimiva lääkäri, jos hän arvioi, että tarvitset erikoissairaanhoidossa annettavaa hoitoa. Jos on kyse kiireettömästä hoidosta, voit valita yhdessä lääkärisi kanssa, mihin sairaalaan lähete osoitetaan.
  • Toisessa EU-maassa kirjoitettu lähete voidaan hyväksyä, jos siinä on tarvittavat tiedot hoidontarpeesi arvioimiseksi. Lähetteen tulee olla kirjoitettu suomeksi tai ruotsiksi. Hoidonantaja voi hyväksyä myös muulla kielellä kirjoitetun lähetteen. Jos hakeudut Suomeen hoitoon toisesta EU-maasta, toimita lähete suoraan hoidonantajalle. Mahdollisista käännöskustannuksista vastaat itse.
  • Lähetteen perusteella erikoissairaanhoidossa arvioidaan hoidontarpeesi ja se, otetaanko sinut hoitoon. Hoidontarpeesi on arvioitava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.

Näytä sairaalassa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilöllisyystodistuksesi. Jos tulet EU- ja Eta-maiden, Ison-Britannian ja Sveitsin ulkopuolisesta maasta, esitä passisi tai muu voimassa oleva henkilöllisyystodistus.

Suomessa on myös yksityisiä sairaaloita. Jos oma-aloitteisesti hakeudut hoitoon yksityissairaalaan, maksat hoitokulut itse.

Jos tarvitset ambulanssia, soita 112. Jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti, esitä se ambulanssissa. Tällöin maksat ambulanssikuljetuksesta 25 euron omavastuuosuuden. Ilman eurooppalaista sairaanhoitokorttia sinun on maksettava kuljetuksen todelliset kustannukset. Sairaaloiden väliset siirrot ovat yleensä maksuttomia.

Hyödyllisiä verkkosivuja

Jos haluat matkustaa Suomeen käyttääksesi täällä terveydenhuoltopalveluja, löydät yleistietoa sivuiltamme hoitoon hakeutuminen Suomeen. Osoita Suomen terveydenhuoltoon liittyvät kysymyksesi Suomen rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteelle.

Sivuiltamme löydät esimerkiksi sairaanhoitopiirien, päivystävien sairaaloidensynnytyssairaaloiden ja harvinaissairauksien yksiköiden yhteystiedot.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Suomessa terveydenhuollon toimintaa valvovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä aluehallintovirastot. Lääkealan valvontaviranomainen on Fimea. Lisäksi terveydenhuollon organisaatioilla on velvollisuus itse valvoa omaa toimintaansa.

Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuoltojärjestelmän tarjoamien palveluiden on oltava laadukkaita, turvallisia ja asianmukaisesti toteutettuja. Jokaisen terveysaseman ja sairaalan on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava järjestelmä, jolla se raportoi ja seuraa hoidossa tapahtuvia vaaratapahtumia.

Suomessa annettuun hoitoon liittyvästä potilasvahingosta voi hakea korvausta Potilasvakuutuskeskukselta.

Lue lisää terveydenhuollon valvonnasta Suomessa.