Terveydenhuollon viranomaisia ja muita toimijoita


Jos soitat ulkomailta, laita numeron eteen +358 ja jätä numeron ensimmäinen nolla pois.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira

Puhelin 0295 209111 (vaihde)
PL 210, 00531 Helsinki
Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Faksi 0295 209 700
kirjaamo(at)valvira.fi
www.valvira.fi

Yksityiset luvat ja sosiaalihuollon valvonta -osasto
Puhelin 0295 209 111 (vaihde)
Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi
Faksi 0295 209704

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Fimea

Puhelin 029 522 3602 (vaihde)
Mannerheimintie 103b 00280 Helsinki
Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki (Valvontalaboratorio)
Microkatu 1, 70210 Kuopio
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
Faksi 029 522 3002
kirjaamo(at)fimea.fi
www.fimea.fi

Aluehallintovirastot

Etelä-Suomi, puhelin 0295 016 000 (vaihde)
Itä-Suomi, puhelin 0295 016 800 (vaihde)
Lounais-Suomi, puhelin 0295 018 000 (vaihde)
Länsi- ja Sisä-Suomi, puhelin 0295 018 450 (vaihde)
Pohjois-Suomi, puhelin 0295 017 500 (vaihde)
Lappi, puhelin 0295 017 300 (vaihde)
www.avi.fi

Potilasvakuutuskeskus

Vahinko- ja korvausasiat 040 450 4590
Vakuuttamisasiat 040 450 4545
Bulevardi 28
00120 Helsinki
www.pvk.fi

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

Puhelin 0295 163801 (vaihde), 0295 163 800 (puhelinpalvelu kello 9.00 – 15.00)
PL 330, 00531 Helsinki
Käyntiosoite Siltasaarenkatu 12 A, 5 krs., 00530 Helsinki
kirjaamo(at)samu.fi
www.samu.fi

Hallinto-oikeudet

Liikennevakuutuskeskus (LKV)

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK)

Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Lisätietoja löydät myös