Sairaalasiirto Suomesta ulkomaille

Hoidonantaja voi järjestää potilaan siirron ulkomaille. Sairaalasiirron kustannuksista vastaa hoidonantaja tai potilas itse.


Jos olet Suomessa sairaalahoidossa julkisessa terveydenhuollossa ja sinut siirretään hoidonantajan päätöksellä jatkohoitoon toiseen maahan, siirtokuljetuksen kustannuksista vastaa yleensä hoidonantaja Suomessa. Jos siirtokuljetus tapahtuu ensisijaisesti omasta tahdostasi, vastaat yleensä itse kuljetuskustannuksista. Jos asiasta on etukäteen sovittu, siirtokuljetuksen kustannuksista voi vastata tai niihin voi osallistua myös muu taho, kuten vastaanottava sairaala tai vakuutusyhtiö.

Jos saat Suomessa hoitoa yksityisessä terveydenhuollossa, selvitä siirtokuljetuksen kustannuksien maksaja ennen matkan toteuttamista. Lähtökohtana on, että vastaat siirtokuljetuksen kustannuksista itse.

Hoitoa on annettava siten, että pystyt itse matkustamaan kotiin

Saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa siten, että pystyt turvallisesti matkustamaan takaisin asuinmaahasi. Jos julkinen terveydenhuolto päättää järjestää potilaalle siirtokuljetuksen kotimaahan, sen on sovittava yhdessä vastaanottavan sairaalan tai laitoksen kanssa käytännön järjestelyistä. Sairaalasiirron kustannuksista vastaa hoidonantaja tai potilas itse, jos hänet siirretään hoitoon muualle kuin toiseen Pohjoismaahan.

Sairaalasiirto toiseen Pohjoismaahan

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja olet sisäänkirjoitettuna potilaana hoidossa Suomessa julkisessa terveydenhuollossa, voidaan sairaalasiirto järjestää Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella ilman, että maksat itse kuljetuskustannuksia.

Pitkäaikaishoidossa olevan henkilön siirto toiseen Pohjoismaahan

Jos olet pitkäaikaisessa laitoshoidossa Suomessa tai saat muuta pitkäaikaista sosiaalipalvelun huolenpitoa ja haluat muuttaa asumaan toiseen Pohjoismaahan, hyvinvointialuettasi voi muuttosi järjestelyissä velvoittaa Pohjoismainen sosiaalipalvelusopimus.

Hyvinvointialue sopii muuttoasi koskevassa sopimuksessa vastaanottavan sosiaalipalvelusta vastaavan viranomaisen kanssa, milloin vastuu hoitosi järjestämisestä ja sen kustannuksista siirtyy lähettävältä taholta vastaanottajalle. Kustannusvastuu voi siirtyä muuttopäivänä tai sille voidaan sopia esimerkiksi kuuden kuukauden siirtymäaika. Sopimuksessa hyvinvointialue sopii yleensä myös, kuka maksaa matkasi ja miten avustamisestasi huolehditaan matkan ajan.

Pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen toimeenpanosta Suomessa vastaavat hyvinvointialueet. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa jatkuvan hoidon tai huolenpidon tarpeessa olevan asiakkaan muutto sellaiseen maahan, johon hänellä on erityiset siteet.

Sopimus koskee sosiaalihuollon pitkäaikaisen hoidon tai huolenpidon tarpeessa olevan asiakkaan muuttoa toiseen Pohjoismaahan. Sopimuksella on merkitystä lähinnä pitkäaikaisessa hoidossa olevalle asiakkaalle, joka haluaa muuttaa asumaan toiseen Pohjoismaahan.