Suomalaiset lääkemääräykset

Suomessa lääkemääräykset ovat sähköisiä, eli paperireseptejä ei kirjoiteta. Paperireseptejä ja puhelinreseptejä voidaan kirjoittaa teknisissä häiriötilanteissa, mutta apteekki sähköistää ne.


Voit ostaa sinulle määrätyn lääkkeen mistä tahansa apteekista, kun esität lääkärin antaman potilasohjeen, Kela-kortin tai henkilöllisyystodistuksen.

Tiedot sähköisestä lääkemääräyksestäsi tallennetaan Reseptikeskukseen, joka on osa Kanta-palveluja. Reseptikeskus sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien toimitusmerkinnät.

Saat lääkäriltä kirjallisen potilasohjeen, jossa on tiedot lääkkeestä ja annosteluohjeet. Jos sähköinen lääkemääräys on kirjoitettu nimellä ja syntymäajalla, saat lääkkeen apteekista vain potilasohjeella.

Lääkemääräys voidaan Suomessa kirjoittaa joko lääkkeen kauppanimellä tai lääkeaineen vaikuttavan aineen nimellä.

Lääkemääräys on Suomessa voimassa kaksi vuotta määräämis- tai uusimispäivästään lukien. Keskushermostoon vaikuttavien (PKV-lääkkeet), huumausainelääkkeiden sekä biologisten lääkkeiden reseptit ovat kuitenkin voimassa vain yhden vuoden.

Reseptitietojen katselu ja reseptin uusiminen

Voit katsella omia reseptitietojasi Omakanta-palvelussa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Palvelun käyttö edellyttää suomalaista henkilöllisyystunnusta.

Voit uusia sähköisen lääkemääräyksen Omakanta-palvelussa tai oman terveydenhuollon tai apteekin välityksellä. Apteekit ja lääkärit voivat veloittaa palkkion reseptin uusimisesta.

Reseptikeskuksessa olevat tiedot ovat potilasta hoitavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden, apteekissa farmaseuttien ja proviisoreiden sekä kyseisten alojen opiskelijoiden käytettävissä. Esimerkiksi lääkäri tai farmaseutti voi tarkistaa Reseptikeskuksesta kokonaislääkityksesi. Tietojen katsomiseen pitää aina pyytää sinulta suostumus. Lääkkeen määränneellä lääkärillä ja sairaanhoitajalla on kuitenkin aina lupa katsoa Reseptikeskuksesta sinulle määrätyt lääkkeet.