Ranska

Hätätilanteessa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 15 (sairaanhoito hätätilanteessa).


Terveydenhuoltojärjestelmä

Ranskan terveydenhuoltojärjestelmä perustuu lakisääteiseen sairausvakuutukseen, joka koskee kaikkia ja on pakollinen. Sairausvakuutuksen kattamat toimenpiteet, lääkkeet ja laitteet määritellään kansallisella tasolla, ja ne koskevat kaikkia Ranskan alueita. Kaikki sairausvakuutusyhtiöt on koottu yhden kansallisen vaihteen alle, ja eri palveluntuottajat jakavat hoitovastuun. Maassa on yksityisiä (itsenäisiä) lääkäreitä, julkisia sairaaloita, yksityisiä voittoa tavoittelemattomia sairaaloita ja yksityisiä voittoa tekeviä sairaaloita.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Ranskassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Ennen hoitoon hakeutumista kannattaa varmistaa, että palveluntuottaja kuuluu (conventionné/agréé) Ranskan julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään.

Ranskan terveydenhuoltojärjestelmän lääkäreiden (médecin conventionné) ja sopimussairaaloiden tai -klinikkojen yhteystietoja saat paikallisista sairauskassoista (Caisse Primaire d’Assurance Maladie, CPAM) tai Annuaire Santén verkkosivuilta (ranskaksi) -verkkosivuilta. Näistä kassoista haetaan myös korvausta hoitokuluihin.

Ulkomaisilla hallintoalueilla vastuullinen sairauskassa on Caisse Générale de Sécurité Sociale. Eurooppalaista sairaanhoitokorttia voi käyttää seuraavilla Ranskan ulkomaisilla hallintoalueilla: Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Ranskan Guyana, Réunion, Saint-Barthélemy ja Saint-Martin.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Ennen kuin varaat ajan lääkärille, varmista, että kyseinen lääkäri on conventionné, eli hänellä on sopimus valtion terveydenhuoltohoitojärjestelmän kanssa. Lääkärin vastaanotolla maksat hoitokulut kokonaan itse. Conventionné-lääkäreitä on kahdenlaisia: toiset laskuttavat virallisen sosiaaliturvan taksan verran (secteur 1) ja toiset puolestaan ylimääräistä maksua virallisen taksan päälle (secteur 2). Kummassakin tapauksessa CPAM korvaa osan lääkärikuluistasi. Korvauksen määrä on kiinteä, joten omalle vastuullesi jäävä osuus voi vaihdella valitsemastasi lääkäristä riippuen. Saat hoidostasi todistuksen (feuille de soins), jossa on tieto maksujen määrästä. Tarvitset todistuksen, kun haet korvausta paikallisesta CPAM:sta. Täytä saamasi ”feuille de soins” -todistukset kokonaisuudessaan täydellä henkilöllisyydelläsi, ja mainitse vakituinen osoitteesi. Allekirjoita ja päivää feuille de soins -hoitotodistukset ja toimita ne lääkemääräysten sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin kopion (tai korttia korvaavan väliaikaisen todistuksen) kanssa paikalliseen sairauskassaan vielä Ranskassa ollessasi.

Lääkkeet

Saat reseptilääkkeesi apteekista esittämällä lääkäriltä saamasi hoitotodistuksen (feuille de soins) ja lääkemääräyksen. Maksat lääkkeen apteekissa itse ja saat apteekista toisen hoitotodistuksen. Täytä saamasi ”feuille de soins” -todistukset kokonaisuudessaan täydellä henkilöllisyydelläsi, ja mainitse vakituinen osoitteesi. Allekirjoita ja päivää feuille de soins –hoitotodistukset ja toimita ne lääkemääräysten sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin kopion (tai korttia korvaavan väliaikaisen todistuksen) kanssa paikalliseen sairauskassaan vielä Ranskassa ollessasi. Hoitotodistukseen tulee täyttää myös pankkitiedot. Korvaukset lasketaan viitehintojen perusteella. Kaikki lääkkeet eivät ole korvattavien listalla; tällöin maksat lääkkeen kokonaan itse.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon saat lähetteen lääkäriltä. Kiireellisessä sairaustapauksessa voit mennä suoraan sairaalaan. Esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi.

Julkisen sairaalan lisäksi voit mennä myös yksityiseen sairaalaan tai klinikalle, kunhan hoitopaikalla on conventionné-sopimus. Sairaalahoidosta korvataan 80 prosenttia tai joissain tapauksissa 100 prosenttia. Potilaan on silti aina maksettava päivittäinen sairaalamaksu sekä erillinen maksu suuremmista toimenpiteistä.

Voit hakea sairaalan poliklinikalla annetun avohoidon maksuista jälkikäteen korvausta sairauskassalta (samalla tavoin kuin lääkärissä käynneistä).

Ranskassa ambulanssikuljetukset ovat maksullisia, ellei lääkäri vahvista, että kuljetus oli potilaan terveydentilan vuoksi välttämätön. Lentoambulanssikuljetusta varten lääkärin on vahvistettava lentoambulanssin todellinen tarve, ja kuljetukseen vaaditaan myös paikallisen CPAM:in etukäteislupa.

Sairaalahoito Ranskassa ei ole täysin ilmaista. Tietyt hoidosta syntyneet kustannukset jäävät pääsääntöisesti sinun vastuullesi (sairaalahoidon päiväkohtainen hoitomaksu, omavastuut tietyistä hoitoon liittyvistä toimenpiteistä, kertamaksut kuljetuksesta terveydenhoitoon).

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Ranskaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Alla on lueteltu joitain hyödyllisiä tietolähteitä. Osoita Ranskan terveydenhuoltoon liittyvät kysymyksesi Ranskan kansalliseen yhteyspisteeseen.

EU-kansalaisten sairaanhoidosta Ranskassa saa yksityiskohtaista tietoa englanniksi sosiaaliturvan yhteyskeskus CLEISS:sta (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale).

Voit etsiä terveydenhuollon palveluntuottajaa Ranskan sairausvakuutuslaitoksen ylläpitämältä ranskankieliseltä Annuaire Santé -verkkosivustolta. Voit hakea terveydenhuollon ammattihenkilöä (un professionnel de santé) tai sairaalaa tai muuta hoitolaitosta (un établissement de soins). Voit myös hakea paikkakunnan tai erikoisalan mukaan.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Kaikki Ranskassa toimivat lääkärit ovat rekisteröityneitä Ranskan lääketieteelliseen neuvostoon (Le Conseil National de l’Ordre des Médecins). Neuvosto on vastuussa potilaille annettavan hoidon laadusta ja turvallisuudesta. Neuvoston ranskankielisiltä verkkosivuilta löydät tietoa potilaan oikeuksista Ranskassa.

Ranskassa toimivat terveydenhuollon palveluntuottajat ovat velvollisia julkaisemaan antamaansa hoitoa koskevia laatu- ja turvallisuusindikaattoreita. Lisätietoja saat ranskaksi Scope Santé -verkkosivuilta. Myös Ranskan yhteyspisteen verkkosivuilla (englanniksi) on tietoa maassa annettavan terveydenhuollon alueellisesta ja valtakunnallisesta laadunvalvonnasta.

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen. Valituksista ja oikeudenkäynneistä Ranskassa löydät tietoa myös sosiaaliturvan yhteyskeskuksen CLEISS:n verkkosivuilta (englanniksi).