Ranska

Hätätilanteessa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 15 (sairaanhoito hätätilanteessa).


Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC), kun oleskelet tilapäisesti Ranskassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen täytyy ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, ole etukäteen yhteydessä ulkomaiseen hoidonantajaan ja sovi hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Itse kortin lisäksi sinun kannattaa pitää mukana myös paperikopioita kortista. Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Ennen hoitoon hakeutumista kannattaa varmistaa, että palveluntuottaja kuuluu (conventionné/agréé) Ranskan julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään.

Ranskan terveydenhuoltojärjestelmän lääkäreiden (médecin conventionné) ja sopimussairaaloiden tai -klinikkojen yhteystietoja saat paikallisista sairauskassoista (Caisse Primaire d’Assurance Maladie, CPAM) tai Annuaire Santén verkkosivuilta (ranskaksi) -verkkosivuilta. Näistä kassoista haetaan myös korvausta hoitokuluihin.

Ranskan ulkomaisilla hallintoalueilla vastuullinen sairauskassa on Caisse Générale de Sécurité Sociale. Eurooppalaista sairaanhoitokorttia voit käyttää seuraavilla Ranskan ulkomaisilla hallintoalueilla: Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Ranskan Guyana, Réunion, Saint-Barthélemy ja Saint-Martin.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Ennen kuin varaat ajan lääkärille, varmista, että kyseinen lääkäri on conventionné eli hänellä on sopimus valtion terveydenhuoltohoitojärjestelmän kanssa. Lääkärin vastaanotolla maksat hoitokulut kokonaan itse. Conventionné-lääkäreitä on kahdenlaisia: toiset laskuttavat virallisen sosiaaliturvan taksan verran (secteur 1) ja toiset puolestaan ylimääräistä maksua virallisen taksan päälle (secteur 2). Kummassakin tapauksessa CPAM korvaa osan lääkärikuluistasi. Korvauksen määrä on kiinteä, joten omalle vastuullesi jäävä osuus voi vaihdella valitsemastasi lääkärin mukaan.

Saat lääkäriltä hoidostasi todistuksen (feuille de soins), jossa on tieto maksujen määrästä. Tarvitset todistuksen, kun haet korvausta paikallisesta sairauskassasta eli CPAM:sta. Täytä saamasi feuille de soins -todistus kokonaan ja mainitse siinä vakituinen osoitteesi. Allekirjoita ja päivää feuille de soins -hoitotodistus ja toimita se paikalliseen sairauskassaan vielä Ranskassa ollessasi. Liitä mukaan lääkemääräykset, eurooppalaisen sairaanhoitokortin kopio (tai korttia korvaavan väliaikainen todistus) ja pankkitietosi (pankin nimi, pankin osoite, SWIFT tunnus, tilinumero sekä IBAN tai BIC).

Lääkkeet

Saat reseptilääkkeesi apteekista, kun esität lääkäriltä saamasi hoitotodistuksen (feuille de soins) ja lääkemääräyksen. Maksat lääkkeen apteekissa itse ja saat apteekista toisen hoitotodistuksen. Täytä myös tämä feuille de soins -todistus kokonaan ja mainitse siinä vakituinen osoitteesi. Ilmoita hoitotodistuksessa myös pankkitietosi. Allekirjoita ja päivää feuille de soins -hoitotodistukset ja toimita ne paikalliseen sairauskassaan vielä Ranskassa ollessasi. Liitä mukaan lääkemääräykset sekä eurooppalaisen sairaanhoitokortin kopio (tai korttia korvaavan väliaikainen todistus).

Lääkekorvausten suuruus lasketaan viitehintojen perusteella. Kaikki lääkkeet eivät ole korvattavia. Nämä lääkkeet maksat kokonaan itse.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon saat lähetteen lääkäriltä. Kiireellisessä sairaustapauksessa voit mennä suoraan sairaalaan. Esitä eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Julkisen sairaalan lisäksi voit mennä myös yksityiseen sairaalaan tai klinikalle, kunhan hoitopaikalla on conventionné-sopimus. Huomaa, että päivystyksessä veloitetaan kertaluontoinen maksu, jos sinua ei oteta sisään.

Sairaalahoidosta korvaus on 80 prosenttia tai joissain tapauksissa 100 prosenttia. Potilas maksaa itse aina päivittäisen sairaalamaksun sekä erillisen maksun suuremmista toimenpiteistä (sairaalahoidon päiväkohtainen hoitomaksu, omavastuut tietyistä hoitoon liittyvistä toimenpiteistä, kertamaksut kuljetuksesta terveydenhoitoon).

Voit hakea sairaalan poliklinikalla annetun avohoidon maksuista jälkikäteen korvausta sairauskassalta samalla tavoin kuin lääkärissä käynneistä.

Ranskassa ambulanssikuljetuksista saa osittaisen korvauksen hätätilanteissa, kuitenkin hyvityksen määrä vaihtelee tilanteesta riippuen. Yleensä korvaus on noin 65 prosenttia kuljetuksen hinnasta. Lentoambulanssikuljetusta varten lääkärin on vahvistettava lentoambulanssin todellinen tarve. Kuljetukseen vaaditaan myös paikallisen CPAM:in etukäteislupa.

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Ranskaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, sinun kannattaa lukea sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Jos sinulla on kysyttävää Ranskan terveydenhuollosta, ole yhteydessä Ranskan kansalliseen yhteyspisteeseen.

Saat yksityiskohtaista tietoa EU-kansalaisten sairaanhoidosta Ranskassa englanniksi sosiaaliturvan yhteyskeskus CLEISS:sta (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale).

Voit etsiä terveydenhuollon palveluntuottajaa Ranskan sairausvakuutuslaitoksen ylläpitämältä ranskankieliseltä Annuaire Santé -verkkosivustolta. Voit hakea terveydenhuollon ammattihenkilöä (un professionnel de santé), sairaalaa tai muuta hoitolaitosta (un établissement de soins). Voit myös hakea tietoja paikkakunnan tai erikoisalan mukaan.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Kaikki Ranskassa toimivat lääkärit ovat rekisteröityneitä Ranskan lääketieteelliseen neuvostoon (Le Conseil National de l’Ordre des Médecins). Neuvosto on vastuussa potilaille annettavan hoidon laadusta ja turvallisuudesta. Neuvoston ranskankielisiltä verkkosivuilta on tietoa potilaan oikeuksista Ranskassa.

Ranskassa toimivat terveydenhuollon palveluntuottajat ovat velvollisia julkaisemaan antamaansa hoitoa koskevia laatu- ja turvallisuusindikaattoreita. Lisätietoja saat ranskaksi Haute Autorité de Santé (HAS) palvelun verkkosivulta. Myös Ranskan yhteyspisteen verkkosivuilla on tietoa englanniksi maassa annettavan terveydenhuollon alueellisesta ja valtakunnallisesta laadunvalvonnasta.

Potilasvahingon sattuessa noudatetaan aina hoitoa antavan maan lainsäädäntöä ja potilasvakuutuksia. Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, pyri ensisijaisesti selvittämään asia sinua hoitaneen tahon kanssa. Kansallinen yhteyspiste voi auttaa sinua löytämään oikean viranomaisen, mikäli haluat tehdä valituksen. Valituksista ja oikeudenkäynneistä Ranskassa on tietoa myös sosiaaliturvan yhteyskeskuksen CLEISS:n verkkosivuilta (englanniksi).

Terveydenhuoltojärjestelmä

Ranskan terveydenhuoltojärjestelmä perustuu lakisääteiseen sairausvakuutukseen, joka koskee kaikkia ja jonka ottaminen on pakollista. Sairausvakuutuksen kattamat toimenpiteet, lääkkeet ja laitteet määritellään kansallisella tasolla. Kaikki sairausvakuutusyhtiöt palvelevat yhden kansallisen puhelinvaihteen kautta, ja eri palveluntuottajat jakavat hoitovastuun. Maassa on yksityisiä eli itsenäisiä lääkäreitä, julkisia sairaaloita, yksityisiä voittoa tavoittelemattomia sairaaloita ja yksityisiä voittoa tekeviä sairaaloita.