Raskaus ja synnytys ulkomailla

Saat raskauteen ja synnytykseen liittyvää lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla EU- ja Eta-maissa, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä. Voit myös varta vasten matkustaa EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin synnyttämään.


Synnytys toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä

Jos oleskelet tilapäisesti EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä ja tarvitset synnytyshoitoa, sinun tulee saada hoito eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Eurooppalainen sairaanhoitokortti käy julkisessa terveydenhuollossa. Maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin maassa asuvat. Tilapäisellä oleskelulla tarkoitetaan yleensä alle kuuden kuukauden oleskelua ulkomailla.

Synnytyshoitoa koskevien asiakasmaksujen määrä vaihtelee maittain. Joissain EU-maissa synnytykseen liittyvä hoito on maksutonta paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa.

Jos maksat itse EU-maassa tilapäisen oleskelun aikana tapahtuneen synnytyshoidon kustannukset, voit saada korvausta joko hoitoa antaneen maan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta. Jos haet korvausta Kelasta, kustannuksia voidaan korvata siihen määrään asti, mikä olisi ollut vastaavan hoidon kustannus kotikuntasi mukaisessa julkisessa terveydenhuollossa.

Joissakin tilanteissa EU- ja Eta-maiden, Ison-Britannian ja Sveitsin terveydenhuollon palveluntuottajat edellyttävät raskauden ja synnytyksen hoitoa varten hoitoon hakeutumisen ennakkolupaa. Jos oleskelet maassa tilapäisesti, hoito tulisi kuitenkin saada eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

Voit vapaasti myös matkustaa toiseen EU- tai Eta-maahan synnyttämään tai käyttämään raskauden seurantaan liittyviä terveyspalveluja. Sinulla on oikeus päästä hoitoon samalla tavalla kuin paikallisilla asukkailla. Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa palveluntuottajat voivat päättää itsenäisesti ottavatko ne sinut asiakkaaksi suunnitelmallista synnytyshoitoa varten. Et voi käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia, jos varta vasten hakeudut ulkomaille raskauden hoitoa tai synnytystä varten.

Jos hakeudut synnyttämään toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, maksat itse kaikki hoidon kustannukset. Kela korvaa hoitokustannuksia jälkikäteen samalla tavalla kuin jos olisit käyttänyt yksityisen terveydenhuollon palveluja Suomessa. Itselle jäävien kustannusten määrää voi arvioida Kelan korvaustaksojen avulla. Voit myös hakea ennakkolupaa ulkomailla synnyttämistä varten.

Synnytys EU:n ulkopuolella

Jos oleskelet tilapäisesti muualla kuin EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja synnytyksesi käynnistyy, Kela korvaa hoitokustannuksia jälkikäteen Suomen sairausvakuutuslain mukaisesti. Korvauksia maksetaan samalla tavalla kuin jos olisit käyttänyt yksityisen terveydenhuollon palveluja Suomessa. Jos hakeudut EU-maiden ulkopuolelle synnyttämään, vastaat kaikista kustannuksista itse etkä voi saada hoidosta Kela-korvauksia.

Neuvolakäynnit ulkomailla

Useimmissa maissa ei ole samankaltaista äitiys- tai lastenneuvolajärjestelmää kuin Suomessa. Jos oleskelet toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä tilapäisesti (yleensä alle kuusi kuukautta), saat raskauden seurantaan liittyvää hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Raskauden seurantaan liittyvät tutkimukset sekä seuranta- ja lääkärikäyntien määrä ja ajoitus voivat ulkomailla poiketa huomattavastikin suomalaisesta järjestelmästä.

Jos olet raskaana ja lähdössä ulkomaille, sovi neuvolassa etukäteen raskautesi seurantaan liittyvistä asioista. Suositeltavaa on, että selvität etukäteen myös kohdemaan raskauteen, synnytykseen ja äitiyshuoltoon liittyviä terveyspalveluja. Varmista ajoissa erityisesti synnytykseen liittyvät käytännön menettelyt.

Huolehdi siitä, että raskautesi seurantaa koskeva tieto välittyy hoidonantajien välillä Suomessa ja ulkomailla. Maiden välillä ei ole sähköisiä tietojärjestelmiä potilastietoja varten, joten toimita tarvittavat potilasasiakirjat hoidonantajalle ulkomailla. Käännätä tarvittaessa asiakirjat kielelle, jota hoidonantaja ymmärtää. Vastaat käännöskuluista itse.