Raskaus ja synnytys ulkomailla

Jos oleskelet tilapäisesti EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa, saat raskauteen ja synnytykseen liittyvää lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Voit myös varta vasten matkustaa EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin synnyttämään.


Synnytys toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa

Jos oleskelet tilapäisesti EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa ja tarvitset raskauteen tai synnytykseen liittyvää hoitoa, sinun tulee saada hoito eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Tilapäinen oleskelu voi olla esimerkiksi lomamatka. Eurooppalainen sairaanhoitokortti käy julkisessa terveydenhuollossa. Maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin maassa asuvat. Tilapäisellä oleskelulla tarkoitetaan yleensä alle kuuden kuukauden oleskelua ulkomailla.

Synnytyshoitoa koskevien asiakasmaksujen määrä vaihtelee maittain. Joissain EU-maissa synnytykseen liittyvä hoito on maksutonta paikallisessa julkisessa terveydenhuollossa.

Jos maksat itse EU-maassa tilapäisen oleskelun aikana tapahtuneen synnytyshoidon kustannukset, voit saada korvausta joko hoitoa antaneen maan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta. Jos haet korvausta Kelasta, kustannuksia voidaan korvata siihen määrään asti, mikä olisi ollut vastaavan hoidon kustannus hyvinvointialueellasi.

Joissakin tilanteissa EU- ja Eta-maiden, Sveitsin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin terveydenhuollon palveluntuottajat edellyttävät raskauden ja synnytyksen hoitoa varten EU-asetuksen mukaista hoitoon hakeutumisen ennakkolupaa. Jos oleskelet maassa tilapäisesti, hoito tulisi kuitenkin saada eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

Voit myös vapaasti matkustaa toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin synnyttämään tai käyttämään raskauden seurantaan liittyviä terveyspalveluja. Sinulla on oikeus päästä hoitoon samalla tavalla kuin paikallisilla asukkailla. Sveitsissä, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa palveluntuottajat voivat päättää itsenäisesti ottavatko ne sinut asiakkaaksi suunnitelmallista synnytyshoitoa varten. Et voi käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia, jos varta vasten hakeudut ulkomaille raskauden hoitoa tai synnytystä varten.

Jos hakeudut synnyttämään toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin, maksat itse kaikki hoidon kustannukset. Voit hakea korvauksia jälkikäteen Kelasta, joka korvaa kustannuksia enintään sen verran, mitä vastaava synnytys olisi maksanut Suomessa omalla hyvinvointialueellasi. Kela kysyy tarvittavat tiedot hyvinvointialueeltasi. Maksat kuitenkin aina itse vähintään asiakasmaksun, jonka Suomen julkinen terveydenhuolto olisi perinyt hoidosta. Voit myös hakea EU-asetuksen mukaista ennakkolupaa ulkomailla synnyttämistä varten.

Voit kysyä etukäteen Kelasta, millaisia korvauksia voit saada hoidosta. Hae ennakkoilmoitusta hyvissä ajoin ennen hoitoon hakeutumista.

Synnytys EU:n ulkopuolella

Jos oleskelet tilapäisesti muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa ja synnytyksesi käynnistyy, vastaat itse synnytyksen kustannuksista. Jos sinulla on matkavakuutus, voit tiedustella korvauksia omasta vakuutusyhtiöstäsi. Jos hakeudut EU-maiden ulkopuolelle synnyttämään, vastaat kaikista kustannuksista.

Neuvolakäynnit ulkomailla

Useimmissa maissa ei ole samankaltaista äitiys- tai lastenneuvolajärjestelmää kuin Suomessa. Jos oleskelet toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa tilapäisesti (yleensä alle kuusi kuukautta), saat raskauden seurantaan liittyvää hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Raskauden seurantaan liittyvät tutkimukset sekä seuranta- ja lääkärikäyntien määrä ja ajoitus voivat ulkomailla poiketa huomattavastikin suomalaisesta järjestelmästä.

Jos olet raskaana ja lähdössä ulkomaille, sovi neuvolassa etukäteen raskautesi seurantaan liittyvistä asioista. Suositeltavaa on, että selvität etukäteen myös kohdemaan raskauteen ja synnytykseen liittyviä terveyspalveluja. Varmista ajoissa erityisesti synnytykseen liittyvät käytännön asiat.

Huolehdi siitä, että raskautesi seurantaa koskeva tieto kulkee hoidonantajien välillä Suomessa ja ulkomailla. Maiden välillä ei ole sähköisiä tietojärjestelmiä potilastietoja varten, joten toimita tarvittavat potilasasiakirjat hoidonantajalle ulkomailla. Käännätä tarvittaessa asiakirjat kielelle, jota hoidonantaja ymmärtää. Vastaat käännöskuluista itse.