Hoitoon ulkomaille ennakkoluvalla

Voit hakea Kelasta ennakkolupaa toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä annettavaa hoitoa varten. Ennakkolupa on maksusitoumus, jonka perusteella kotikuntasi vastaa ulkomailla annetun hoidon kustannuksista. Mikäli ennakkolupa myönnetään, maksat hoidosta paikallisen asiakasmaksun.


Millä perusteella ennakkolupa myönnetään?

Ennakkoluvan myöntämisen kriteereistä tai mahdollisuudesta jättää ennakkolupa myöntämättä on säädetty EU-lainsäädännössä. Kun päätetään ennakkoluvasta, huomioidaan hakijan terveydentila ja sairauden todennäköinen kulku.

Kelan on myönnettävä ennakkolupa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • hoidontarpeesi on lääketieteellisesti perusteltu
 • sinulla olisi Suomessa oikeus kyseiseen hoitoon julkisessa terveydenhuollossa
 • julkinen terveydenhuolto ei voi järjestää sinulle Suomessa hoitoa takuuajan puitteissa.

Ennakkolupa voidaan evätä, jos

 • hoitoa ei järjestetä tai anneta julkisessa terveydenhuollossa
 • julkinen terveydenhuolto voi järjestää hoidon tai vastaavaa hoitoa Suomessa takuuajan puitteissa.

Miten minun tulee toimia, kun lähden ulkomaille hoitoon ennakkoluvalla?

 1. Etsi itsellesi sopiva hoidonantaja ja selvitä, hyväksyykö se ennakkoluvan. Varmista, että hoitopaikka toimii asianmukaisilla luvilla kyseisessä maassa.
 2. Hae ennakkolupaa Kelasta. Kela myöntää luvan, jos julkinen terveydenhuolto puoltaa sitä.
 3.  Sovi hoidonantajan kanssa hoidon järjestelyistä.
 4.  Toimita tarvittavat potilasasiakirjat hoidonantajalle ja käännätä ne tarvittaessa kielelle, jota hoidonantaja ymmärtää. Voit tulostaa tiedot Omakanta-palvelusta.
 5. Ota matkalle mukaan Kelan lähettämä ennakkolupalomake.
 6. Maksat hoidosta paikallisen asiakasmaksun. Matkoista, lääkkeistä ja oleskelusta voit hakea jälkikäteen korvauksia Kelasta. Joissain tilanteissa voit hakea korvausta myös saattajan kustannuksista.
 7.  Muista, että hoito annetaan kunkin maan kansallisen lainsäädännön ja terveydenhuoltojärjestelmän mukaisesti.
 8.  Potilasvahinkoihin sovelletaan hoitoa antaneen maan lakisääteistä potilasvakuutusta. Et voi saada Suomesta korvauksia ulkomailla aiheutuneeseen potilasvahinkoon, vaan korvausta on haettava hoitoa antaneesta maasta. Mahdollinen lääketieteellisesti tarpeellinen jatkohoito voidaan kuitenkin antaa Suomessa.

Hae ennakkolupa Kelasta

Suomessa ennakkolupa haetaan Kelasta. Ohjeet ennakkoluvan hakemiseen löydät Kelan sivuilta. Kelan kansainvälisten asioiden keskus auttaa tarvittaessa ennakkoluvan hakemisessa.