Matkojen korvaaminen, kun sairastut äkillisesti ulkomailla

Jos tarvitset lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, kun oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, voit saada hoitoon liittyviin matkakustannuksiin korvausta Kelasta jälkikäteen. Kustannuksia voidaan korvata oleskelupaikastasi lähimpään hoitopaikkaan, jossa olisit voinut saada tarvitsemasi tutkimuksen ja hoidon. Maksat itse omavastuuosuuden.


Jos olet sairastunut tai tarvinnut hoitoa raskauden tai synnytyksen vuoksi toisessa EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, korvataan matkoistasi aiheutuneet kustannukset lähimpään hoitopaikkaan kohdemaassa. Kelan lisäksi oleskelumaakin voi joskus korvata matkasi omavastuuseen asti, jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti ja maan lainsäädäntö mahdollistaa matkakorvaukset. Voit tiedustella asiaa oleskelumaan sairausvakuutuslaitokselta.

Jos tarvitset jatkohoitoa heti palattuasi Suomeen, korvataan Suomessa tehty matkaosuus kotimaan lentoasemalta, satamasta tai valtakunnan rajalta lähimpään hoitopaikkaan, jossa olisit voinut saada tarpeellisen tutkimuksen tai hoidon.

Jos olet sairastunut äkillisesti ulkomailla, et saa matkakorvauksia matkasta ulkomailta Suomeen. Muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä aiheutuneita matkakustannuksia ei korvata.

Voit hakea Kelasta korvausta ulkomailla aiheutuneista matkakustannuksista.

Paluumatka toisesta Pohjoismaasta

Voit saada korvausta kotimatkastasi aiheutuneista lisäkustannuksista, jos sairastut toisessa Pohjoismaassa ja joudut käyttämään paluumatkaan kalliimpaa kulkuvälinettä kuin oli alun perin tarkoitus.

Oleskelumaasi sairausvakuutuslaitos korvaa kotimatkastasi aiheutuvia lisäkustannuksia, jos olet sairastunut toisessa Pohjoismaassa ja saanut siellä sairaanhoitoa. Korvauksia maksetaan, jos joudut lääkärintodistuksen perusteella käyttämään kotimatkaan alkuperäistä suunnitelmaa kalliimpaa matkustustapaa tai jos sinulle syntyy muita sairaudesta johtuvia lisäkustannuksia. Jos esimerkiksi et voi muuttaa jo tilattua lippua ja joudut ostamaan uuden, voit saada korvauksen.

Sairaudesta aiheutuneen kalliimman matkustustavan kustannuksia korvataan myös, jos kodin sijasta matkustat suoraan julkiseen terveydenhuoltoon Suomessa.

Selvitä korvauksen hakemista oleskelumaan sairausvakuutuslaitokselta ennen kotimatkaa. Voit hakea korvauksia myös jälkikäteen Kelasta.

Matkat Norjan ja Ruotsin rajalla

Jos oleskelet Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan raja-alueella ja tarvitset lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, pääset rajaseudulla sairaalaan Ruotsissa tai Norjassa.

Saat Kelasta jälkikäteen matkakustannuksiin korvauksia tarpeelliseksi katsottavan matkustustavan mukaisesti.