Oikeus saada hoidontarpeen arviointi tietyssä ajassa

Hoidontarpeen arviointi on keskeinen osa hoitoasi. Sinulla ei ole rajatonta oikeutta saada mitä tahansa haluamaasi hoitoa ja nopeasti, vaan hoitosi tarpeen ja kiireellisyyden arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö. Arvioinnin on perustuttava lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti hyväksyttyihin kriteereihin.


Arvion hoidontarpeesta tekee aina terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Arvioinnin voi tehdä muukin terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri. Hän arvioi päivystykseen tulon syytä, oireiden luonnetta, vakavuutta ja kiireellisyyttä kertomiesi esitietojen perusteella.

Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä arvio hoidontarpeesta viimeistään kolmantena päivänä siitä, kun olet ottanut yhteyttä terveysasemaasi.