Apuvälineet ulkomailla

Jos sairastut matkan aikana ja tarvitset apuvälinettä, saat sen yleensä hoidonantajalta. Apuvälineestä voi tällöin tulla sinulle kustannuksia. Jos muutat ulkomaille, voit yleensä ottaa Suomessa sinulle myönnetyn apuvälineen mukaasi. Jos tarvitset muuttosi jälkeen uuden apuvälineen, voit hankkia sen uudesta asuinmaastasi tai tietyissä tilanteissa myös Suomesta.


Jos sairastut matkan aikana ja tarvitset apuvälinettä, saat sen yleensä hoidonantajalta

Jos sairastut ulkomailla ja saat kiireellistä tai muuta lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, voit saada apuvälineen käyttöösi hoidonantajalta. Mailla on hyvin erilaisia käytäntöjä apuvälineiden hankinnassa ja luovutuksessa. Osassa maita apuvälineen saaminen on osa hoitoa, yleensä esimerkiksi Pohjoismaissa saat kyynärsauvat käyttöösi suoraan hoidonantajalta. Joissakin maissa joudut ostamaan tai vuokraamaan apuvälineen käyttöösi.

Jos muutat toiseen EU- tai Eta-maahan, Isoon-Britanniaan tai Sveitsiin

Jos muutat toiseen EU- tai Eta-maahan, Isoon-Britanniaan tai Sveitsiin, voit ottaa käytössäsi olevat apuvälineet mukaasi. Sovi apuvälineen huollosta uuden asuinmaasi kanssa. Oikeutesi huollattaa tai saada uusia apuvälineitä Suomesta perustuu yleensä Digi- ja väestötietoviraston kirjaukseen kotikunnasta.

  • Jos sinulla on Suomessa kotikunta tai jos Suomi vastaa hoitokustannuksistasi muuttosi jälkeen, voit huollattaa, korjauttaa tai uusia käytössäsi olevaa apuvälinettä julkisessa terveydenhuollossa Suomessa ollessasi. Vastaat apuvälineen Suomeen tuonnin kustannuksista itse. Jos tarvitset uuden apuvälineen, voit hakea sitä joko uudesta asuinmaastasi tai Suomen julkisesta terveydenhuollosta. Jos haluat uuden apuvälineen Suomesta, vastaat itse sen kuljetuskustannuksista.
  • Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa eikä Suomi vastaa hoitokustannuksistasi muuton jälkeen, et pääsääntöisesti voi huollattaa, korjauttaa tai uusia käytössäsi olevaa apuvälinettä Suomessa. Voit kuitenkin ottaa apuvälineen mukaasi ulkomaille. Jos tarvitset muuttosi jälkeen uuden apuvälineen, sinun on selvitettävä sen saantimahdollisuudet uudesta asuinmaastasi.
  • Jos sinulle on myönnetty käyttöösi merkittävä apuväline tai proteesi ennen muuttoasi, Suomi voi tietyissä EU-tilanteissa vastata apuvälineen huoltokustannuksista myös muuttosi jälkeen. Merkittäväksi apuvälineeksi luokitellaan sellaiset apuvälineet, jotka on tehty sinulle mitoitettuna. Jos et ole varma, onko apuvälineesi luokiteltavissa merkittäväksi apuvälineeksi, ole yhteydessä Kelaan. Jos sinulle on myönnetty merkittävä apuväline mutta et ole ehtinyt saada sitä käyttöösi muuttohetkellä, oikeutesi saada apuväline säilyy muutostasi huolimatta.
  • Huomaathan, että merkittävän apuvälineen huolto ei kuitenkaan tarkoita rikkinäisen apuvälineen korjaamista vaan muita apuvälineestä mahdollisesti aiheutuvia huoltotarpeita. Tällaisia ovat esim. kuulokojeen virittäminen tai näkövammaisen opaskoiran lisäkouluttaminen.

Yleensä voit saada tarvitsemasi apuvälineen myös uudesta asuinmaastasi. Apuvälineitä myönnetään kohdemaan lainsäädännön mukaisesti. Kohdemaan sairausvakuutuslaitos tai muu terveydenhuollosta vastaava viranomainen osaa yleensä parhaiten antaa lisätietoja apuvälineiden saamisesta ja hankinnasta.

Jos muutat muualle kuin toiseen EU- tai Eta-maahan, Isoon-Britanniaan tai Sveitsiin

Jos muutat Suomesta muualle, kuin EU- tai Eta-maahan, Isoon-Britanniaan tai Sveitsiin, voit ottaa käytössäsi olevat apuvälineet mukaasi. Oikeutesi huollattaa tai saada uusia apuvälineitä Suomen julkisesta terveydenhuollosta perustuu yleensä Digi- ja väestötietoviraston tekemään kirjaukseen kotikunnasta.

  •  Jos sinulla on Suomessa kotikunta, voit huollattaa, korjauttaa tai uusia käytössäsi olevaa apuvälinettä julkisessa terveydenhuollossa Suomessa ollessasi. Jos tarvitset uuden apuvälineen, voit hakea sitä joko uudesta asuinmaastasi tai Suomen julkisesta terveydenhuollosta. Jos haluat uuden apuvälineen Suomesta, vastaat itse sen kuljetuskustannuksista.
  • Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa, et voi huollattaa käytössäsi olevaa apuvälinettä Suomessa. Voit kuitenkin ottaa apuvälineen mukaasi ulkomaille. Jos tarvitset muuttosi jälkeen uuden apuvälineen, sinun on selvitettävä sen saantimahdollisuudet uudesta asuinmaastasi.

Jos sinulla ei ole muuton jälkeen kotikuntaa Suomessa ja muutat asumaan Suomesta muualle kuin EU- tai Eta-maahan, Isoon-Britanniaan tai Sveitsiin, oikeutesi uusien apuvälineiden saamiseen Suomesta päättyy. Voit saada tarvitsemasi apuvälineet käyttöösi kohdemaan lainsäädännön tai yksityisvakuutuksen perusteella tai omalla kustannuksellasi.

Jos apuvälineesi rikkoutuu ulkomailla, vastaat itse sen korjauksesta

Jos apuvälineesi rikkoutuu ulkomailla, sinun on itse huolehdittava sen korjauksesta. Suomalaisviranomaiset eivät yleensä korvaa ulkomailla aiheutuneita apuvälineiden huolto- tai korjauskuluja, eivätkä ne järjestä korjausta ulkomailla. Suomalaisviranomaisilla ei myöskään ole velvollisuutta toimittaa sinulle uutta apuvälinettä ulkomaille. Jos sinulla on oikeus apuvälineeseen Suomessa ja haluat uuden apuvälineen Suomesta rikkoutuneen tilalle, vastaat itse apuvälineen toimittamisen järjestelyistä ja kuljetuskustannuksista.