Mikä on EU-terveydenhoito.fi?

EU-terveydenhoito.fi-verkkopalvelu tarjoaa tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla. Sivusto on tarkoitettu kaikille terveyspalveluja käyttäville, terveydenhuollon työntekijöille sekä viranomaisille ja muille toimijoille.


Palvelu on toteutettu rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen, sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kelan yhteistyönä, ja sitä ylläpitää rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste. Yhteyspiste on sijoitettu Kelaan, ja sen toiminta perustuu EU:n direktiiviin (2011/24) potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (ns. potilasdirektiivi).

Sivuston taustalla on EU:n potilasdirektiivi, joka tuli voimaan Suomessa 1.1.2014. Direktiivi antaa EU-kansalaisille oikeuden hakeutua käyttämään toisen jäsenmaan terveyspalveluja ja velvoittaa jäsenmaita tarjoamaan terveyspalveluiden käyttämiseen liittyvää tietoa verkossa.

Sivusto tuotetaan identtisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivusto on julkaistu myös saameksi lukuun ottamatta muiden maiden terveyspalveluja koskevia tietoja ja terveydenhuollon työntekijöille tarkoitettuja sivuja.

EU-terveydenhoito.fi-sivuston sisältö mukautuu eri päätelaitteille, joten sitä on helppo lukea esimerkiksi älypuhelimella tai tabletilla. Sivustolla tarjotaan tietoa helppokäyttöisessä muodossa myös vammaisille henkilöille.

Sivuston teknisestä toteutuksesta ja visuaalisesta ilmeestä vastaa Hion Digital Oy.

Sivuston ylläpito

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste vastaa sivuston sisällöstä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Sivuston ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste. Sisältö pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisena ja virheet korjaamaan nopeasti.

Yhteyspiste ei vastaa ulkoisten linkkien takaa löytyvän tiedon oikeellisuudesta.

Tekijänoikeudet ja linkittäminen

Verkkosivuston sisältöön voi vapaasti linkittää ja tekstiä lainata. Jos lainaat tekstiä, muista mainita lähde. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteellä on oikeudet sivuilla julkaistavaan tekstiin, kuviin ja tallenteisiin.

Linkityksiä varten on saatavilla EU-terveydenhoito.fi-logo suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi. Pyydämme linkittämään logosta osoitteeseen www.eu-terveydenhoito.fi tai sivuston sisältösivuille.

Sivustolta on runsaasti ulkoisia linkkejä eri viranomaisten ja järjestöjen sivuille. Linkitämme ensisijaisesti voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden sivuille sekä muiden viranomaisten ylläpitämiin palveluihin. Linkityksiä tehdään ensisijaisesti sellaisiin palveluihin, jotka tarjoavat tietoa sekä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Henkilötietojen käsittely

Palvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Palautteiden ja kysymysten käsittely vaatii käyttäjän yhteystiedot, mutta niitä ei säilytetä.

Lisätietoja

Lisätietoja ylläpidosta antaa rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste yhteyspiste(at)kela.fi.