Latvia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 113 (ambulanssi).


Hoitoon pääsy

Saat eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (European Health Insurance Card, EHIC) lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, kun oleskelet tilapäisesti Latviassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito on sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluuta. Saatat tarvita tällaista hoitoa esimerkiksi äkillisen sairastumisen tai tapaturman seurauksena.

Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai pitkäaikaissairauteen liittyen. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa ulkomailla oleskelun aikana, ota yhteyttä hoidon tarjoajaan etukäteen ja sovi hoidon järjestämisestä.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei takaa ilmaista hoitoa, vaan maksat hoidosta saman verran kuin paikalliset. Suosittelemme kantamaan mukana myös paperikopioita kortista. Jos sinulle ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Latvian julkinen terveydenhuoltojärjestelmä on kansallisen terveysjärjestelmän (Nacionālais veselības diensts, NVD) vastuulla. Jos terveyspalvelun tarjoajalla on sopimus NVD:n kanssa, NVD korvaa hoidon kustannukset suoraan palveluntarjoajalle ja potilaalta peritään hoitopaikassa vain omavastuumaksu. Tietoa EU-kansalaisen oikeudesta sairaanhoitoon Latviassa saat numerosta +371 6704 5005 tai sähköpostitse osoitteesta nvd@vmnvd.gov.lv.

Latviassa on myös yksityisiä terveyspalveluja, joilla ei ole sopimusta NVD:n kanssa. Niissä syntyneitä hoitokuluja ei Latviassa korvata.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille, jolla on sopimus NVD:n kanssa. Näytä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Tällöin sinulta peritään vain omavastuumaksu. Erikoislääkärin hoitoa varten tarvitset useimmiten yleislääkärin lähetteen. Omavastuumaksu on hieman korkeampi erikoislääkärikäynnistä kuin yleislääkärikäynnistä.

Yleis- ja erikoislääkärien antama hoito on ilmaista

  • alle 18-vuotiaille henkilöille
  • raskaana oleville henkilöille, jos hoito liittyy raskauteen
  • tietyn diagnoosin omaaville potilaille

Hammaslääkäri

Latviassa vain lapset saavat valtion rahoittaman hammashoidon. Aikuiset maksavat hoidostaan täyden hinnan, eikä kuluista saa korvausta Latviassa.

Lääkkeet

Lääkkeiden ostamista varten tarvitset erityisen lääkemääräyksen NVD:n sopimuslääkäriltä. Erityiset lääkemääräykset ovat voimassa kolme kuukautta. Sinun on mahdollista saada korvausta lääkkeistä, joihin sinulla on erityinen lääkemääräys. Tavalliset lääkemääräykset ovat voimassa vuoden. Nouda lääkkeet apteekista, jolla on sopimus NVD:n kanssa. Näytä apteekissa reseptin lisäksi eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Korvaustasoon vaikuttavat hoidettavan sairauden luonne sekä Latviassa säädetyt viitehinnat. Joistakin lääkkeistä ei saa lainkaan korvausta. Korvausta haetaan jälkikäteen joko Latviasta tai Kelasta.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset lääkärin lähetteellä. Hätätapauksissa voit mennä suoraan julkiseen sairaalan. Sairaalahoidosta sinulta veloitetaan potilasmaksu toisesta sairaalapäivästä alkaen. Diagnostisista tutkimuksista, kuten CT- ja MRI-tutkimuksesta, peritään lisämaksu. Näytä sairaalassa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi.

Hätätilanteissa ambulanssikuljetus on maksutonta, jos ambulanssi on lähetetty 113-palvelusta ja sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti mukanasi.

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Latviaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, sinun kannattaa lukea sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Latvian yhteyspisteen verkkosivuilla on lisää hyödyllistä tietoa.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Latvian terveystarkastusvirasto valvoo maan alueella annettavia terveydenhuollon palveluita. Valvonnan alla ovat etenkin hoidon laatu ja saatavuus sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitaito.

Jos koet saaneesi Latviassa virheellistä tai puutteellista hoitoa, selvitä asiaa ensisijaisesti hoitoa antaneen tahon kanssa. Jos asia edellyttää jatkotoimia, voit tehdä valituksen terveystarkastusvirastolle. Lisätietoja valitusmenettelystä löydät Latvian yhteyspisteen verkkosivuilta.

Terveydenhuoltojärjestelmä

Latvian lakisääteinen terveydenhuoltojärjestelmä perustuu yleiseen, veroilla rahoitettavaan terveydenhoitoon, jota antavat sekä yksityisen että julkisen puolen palveluntuottajat. Kansallinen terveysjärjestelmä (Nacionālais veselības diensts, NVD) on keskeisessä asemassa terveyspolitiikan toteuttamisessa, valtion varojen jakamisessa, etuuspakettien sisällön määrittelyssä ja sopimusten tekemisessä terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa.

NVD:llä on sopimuksia erilaisten sekä julkisten että yksityisten palveluntuottajien kanssa. Useimmat perusterveydenhuollon lääkärit ovat yksityisiä ammatinharjoittajia, joilla on omat vastaanottonsa. Melkein kaikki hammaslääkärien vastaanotot ja apteekit ovat yksityisiä.