Latvia

Hätätilanteissa saat apua soittamalla numeroon 112 tai 113 (ambulanssi).


Terveydenhuoltojärjestelmä

Latvian lakisääteinen terveydenhuoltojärjestelmä perustuu yleiseen, verorahoitteiseen terveydenhoitoon, jota toimittavat sekä yksityisen että julkisen puolen palveluntuottajat. Kansallinen terveysjärjestelmä (Nacionālais veselības diensts, NVD) on keskeisessä asemassa terveyspolitiikan toteuttamisessa, valtion varojen jakamisessa, etuuspakettien sisällön määrittelyssä ja sopimusten tekemisessä terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa.

NVD:llä on sopimuksia erilaisten sekä julkisten että yksityisten palveluntuottajien kanssa. Useimmat perusterveydenhuollon lääkärit ovat yksityisiä ammatinharjoittajia, joilla on omat vastaanottonsa. Melkein kaikki hammaslääkärien vastaanotot ja apteekit ovat yksityisiä.

Hoitoon pääsy

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, kun oleskelet tilapäisesti Latviassa. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Voit tarvita tällaista hoitoa akuutin sairastumisen tai onnettomuuden seurauksena. Voit saada hoitoa myös raskauteen, synnytykseen tai krooniseen sairauteen liittyen. Hoidon tarpeen tulee ilmetä oleskelusi aikana. Jos sairautesi edellyttää säännöllistä hoitoa tilapäisen ulkomailla oleskelusi aikana, sovi etukäteen hoidonantajan kanssa hoidon järjestämisestä. Hoitoja, jotka edellyttävät etukäteen sopimista, ovat esimerkiksi dialyysihoito, happiterapia, erityinen astmahoito ja kemoterapia sekä kroonisiin autoimmuunisairauksiin liittyvä sydämen ultraäänitutkimus.

Saat kortilla hoitoa samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista kannattaa pitää mukana itse kortin lisäksi myös paperikopioita. Jos sinulla ei ole esittää eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai sitä ei jostain syystä hyväksytä, joudut maksamaan hoidon kustannukset itse. Voit tällöin hakea korvausta jälkikäteen Kelasta.

Latvian julkinen terveydenhuoltojärjestelmä on kansallisen terveysjärjestelmän (Nacionālais veselības diensts, NVD) vastuulla. Jos terveyspalvelun tarjoajalla on sopimus NVD:n kanssa, NVD korvaa hoidon kustannukset suoraan palveluntarjoajalle ja potilaalta peritään hoitopaikassa vain omavastuumaksu. Tietoa EU-kansalaisen oikeudesta sairaanhoitoon Latviassa saat numerosta +371 6704 5005 tai sähköpostitse osoitteesta nvd@vmnvd.gov.lv.

Latviassa on myös yksityisiä terveyspalveluja. Niillä ei ole sopimusta NVD:n kanssa, minkä vuoksi hoitokuluja ei Latviassa korvata.

Äkillinen sairastuminen

Lääkäri

Hakeudu yleislääkärille, jolla on sopimus NVD:n kanssa. Näytä vastaanotolla eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Tällöin sinulta peritään omavastuumaksu. Erikoislääkärin hoitoa varten tarvitset useimmiten yleislääkärin lähetteen. Omavastuumaksu on hieman korkeampi erikoislääkärikäynnistä kuin yleislääkärikäynnistä. Yleis- ja erikoislääkärien antama hoito on ilmaista alle 18-vuotiaille, raskaana oleville, mikäli hoito liittyy raskauteen ja useille potilasryhmille, joilla on tietty diagnoosi.

Hammaslääkäri

Latviassa vain lapset saavat valtion rahoittaman hammashoidon. Aikuispotilaat maksavat hoidostaan täyden hinnan.

Lääkkeet

Saadaksesi lääkkeesi tarvitset erityisen lääkemääräyksen NVD:n sopimuslääkäriltä. Nouda lääkkeet apteekista, jolla on sopimus NVD:n kanssa. Näytä apteekissa reseptin ohella eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi. Korvaustasoon vaikuttavat hoidettavan sairauden luonne sekä Latviassa säädetyt viitehinnat. Joistakin lääkkeistä ei saa lainkaan korvausta. Korvausta haetaan jälkikäteen, kun olet kotiutunut.

Sairaalahoito

Sairaalahoitoon pääset lääkärin lähetteellä. Hätätapauksissa voit mennä suoraan julkiseen sairaalan. Sairaalahoidosta sinulta veloitetaan potilasmaksu toisesta sairaalapäivästä alkaen. Diagnostisista tutkimuksista, kuten CT- ja MRI-tutkimuksesta, peritään lisämaksu. Näytä sairaalassa eurooppalainen sairaanhoitokorttisi ja henkilötodistuksesi.

Hätätilanteissa ambulanssikuljetus on maksutonta, jos ambulanssi on lähetetty 113-palvelusta ja sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti mukanasi.

Jos tarvitset terveydentilasi vuoksi erityiskuljetusta, kun palaat Suomeen, joudut maksamaan matkakulut kokonaan itse. On suositeltavaa ottaa matkavakuutus, joka kattaa tällaiset kulut.

Lue lisää äkillisestä sairastumisesta Euroopassa.

Lue lisää ulkomailla annetun hoidon korvauksista.

Hyödyllisiä sivustoja

Jos haluat matkustaa Latviaan käyttääksesi siellä terveydenhuoltopalveluja, löydät sivuiltamme yleistietoa hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Latvian yhteyspisteen verkkosivuilla on lisää hyödyllistä tietoa.

Hoidon laatu ja turvallisuus

Latvian terveystarkastusvirasto valvoo maan alueella annettavia terveydenhuollon palveluita. Valvonnan alla ovat etenkin hoidon laatu ja saatavuus sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattitaito.

Jos koet saaneesi Latviassa virheellistä tai puutteellista hoitoa, selvitä asiaa ensisijaisesti hoitoa antaneen tahon kanssa. Jos asia edellyttää jatkotoimia, voit tehdä valituksen terveystarkastusvirastolle. Lisätietoja valitusmenettelystä löydät Latvian yhteyspisteen verkkosivuilta.