Hoito-oikeustodistuksia on useita erilaisia ja niiden käyttötarkoitus vaihtelee. Esitä hoito-oikeustodistus sekä henkilöllisyystodistus hoidonantajalle, kun tulet hoitoon. Todistuksen tulee olla voimassa hoidon antamishetkellä. Jos hakeudut varta vasten hoitoon Suomeen, et välttämättä tarvitse hoito-oikeustodistusta. Tällöin joudut kuitenkin maksamaan kaikki hoidon kustannukset itse. Voit mahdollisesti hakea niihin jälkikäteen korvausta omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.

Hoito-oikeustodistukset äkillisesti sairastuessa

Jos sairastut äkillisesti tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana (esimerkiksi lomamatkalla) tai tarvitset hoitoa pitkäaikaissairauden tai raskauden tai synnytyksen vuoksi, voit osoittaa oikeutesi hoitoon

  • eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (EHIC)
  • eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaavalla todistuksella
  • passilla tai henkilöllisyystodistuksella, jos asut toisessa Pohjoismaassa
  • passilla, jonka on myöntänyt Australia, Iso-Britannia tai Pohjois-Irlanti. Australiasta tulevan passissa tulee olla merkintä rajoittamattomasta asumisoikeudesta Australiassa. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin passi ja eurooppalainen sairaanhoitokortti käyvät Suomessa Ison-Britannian EU-eron siirtymäkauden ajan (vuoden 2020 loppuun asti).
  • Todistuksella oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jonka on myöntänyt Kela.

Jos asut toisessa Pohjoismaassa, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa, tai Australiassa, myös vakituisen asuinosoitteesi tulee olla kyseisessä maassa, jotta voit saada hoidon samalla asiakasmaksulla kuin Suomessa asuva. Kerro osoitteesi hoidonantajalle.

Jos asut vakituisesti Kanaalisaarilla (Man, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou, Sark ja Jersey), sinulla ei ole oikeutta lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon tilapäisen Suomessa oleskelusi aikana, koska saaret eivät kuulu Euroopan Unioniin. Kanaalisaarten passilla ei siten voi osoittaa oikeuttaan hoitoon Suomessa.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Kortilla saat hoitoa äkillisen sairastumisen, pitkäaikaissairauden sekä raskauden tai synnytyksen vuoksi samalla asiakasmaksulla ja samalla tavalla kuin Suomessa asuvat.

Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan sellaista hoitoa, joka sinun on saatava, jotta voit turvallisesti palata kotimaahasi alkuperäisen suunnitelmasi mukaan. Suomessa oleskelusi kesto vaikuttaa annettavan hoidon laajuuteen. Voit hakea eurooppalaista sairaanhoitokorttia omalta sairausvakuutuslaitokseltasi.

Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa

Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa on asiakirja, jossa kerrotaan, minkä laajuiseen hoitoon sinulla on Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Oikeus voi olla laaja (kaikki tarpeellinen hoito) tai suppea (lääketieteellisesti välttämätön hoito). Todistuksessa kerrotaan myös, onko sinulla oikeus Kelan sairaanhoitokorvauksiin. Todistuksen myöntää Kelan kansainvälisten asioiden keskus.

Ennakkolupa

EU-asetuksen 883/2004 mukainen ennakkolupa on maksusitoumus, jonka perusteella sairaanhoitokustannuksistasi vastuussa oleva maa maksaa Suomessa saadun hoidon todelliset kustannukset. Maksat itse hoidosta saman asiakasmaksun, kuin suomalaiset potilaat. Hae ennakkolupa asuinmaasi sairausvakuutuslaitokselta.

S3-lomake

Jos olet työskennellyt Suomessa rajatyöntekijänä ja asut nyt eläkkeellä toisessa maassa, on sinulla oikeus jatkaa Suomessa aloitettua hoitoa eläkkeelle jäämisen jälkeen. Pyydä tätä hoitoa varten erillinen hoito-oikeustodistus (S3-lomake) sen maan sairausvakuutuslaitokselta, joka vastaa sairaanhoitosi kustannuksista eläkkeellä ollessasi. Hoito-oikeustodistuksella saat jatkaa hoitoa Suomessa.

Jos hoito-oikeustodistusta ei ole

Jos sinulla ei ole hoito-oikeustodistusta, yritä ensisijaisesti itse hankkia tarvittava hoito-oikeustodistus tai sen korvaava todistus omasta sairausvakuutuslaitoksestasi tai siltä viranomaiselta, joka vastaa sairaanhoitosi kustannuksista.

Jos sinulla ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai jos korttisi on kadonnut, saat kortin korvaavan todistuksen omasta sairausvakuutuslaitoksestasi.

Tarvittaessa voit pyytää Kelaa selvittämään hoito-oikeustodistuksesi saamista ulkomailta. Myös hoidonantajasi voi tehdä pyynnön puolestasi.

Jos sinulla ei ole hoito-oikeustodistusta tai sitä ei saada hankittua, hoidonantaja yleensä laskuttaa sinulta hoidostasi aiheutuneet todelliset kustannukset.

Jos hoidonantaja ei hyväksy eurooppalaista sairaanhoitokorttia

Jos et saa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla Suomen julkisessa terveydenhuollossa, voit selvittää asiaa Euroopan komission SOLVIT-palvelun kautta. SOLVIT kertoo viranomaisille, mitä oikeuksia toisesta EU-maasta tulevilla on, ja auttaa ongelmatapausten ratkaisemisessa.

Lue lisää SOLVIT -palvelusta osoitteessa www.solvit.eu.