Hoito ulkomailla


Miten saan hoitoa, jos sairastun matkaillessani ulkomailla?

Kukin maa antaa hoitoa oman lainsäädäntönsä mukaisesti. Voit tutustua EU-terveydenhoito.fi-sivustolle koottuihin maakohtaisiin tietoihin eri maiden terveyspalveluista.

Jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti, saat korttia näyttämällä lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa EU- ja Eta-maissa, Isossa-Britanniassa sekä Sveitsissä. Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa kotiinpaluutasi. Saat hoidon samalla tavalla ja samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat. Jos matkustat Australiassa, saat välttämättömän hoidon esittämällä Kela-kortin ja passin.

Muissa maissa matkaillessasi sinulla on oikeus kiireelliseen hoitoon. Hoidon kustannusten varalle kannattaa ottaa matkavakuutus.

Voinko hakeutua hoitoon ulkomaille? Miten se käytännössä tapahtuu?

Voit vapaasti hakeutua käyttämään terveyspalveluja toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin joko omatoimisesti tai EU-asetuksen mukaisella ennakkoluvalla. Sinulla on oikeus päästä hoitoon samalla tavalla kuin paikalliset asukkaat. Sveitsillä, Isolla-Britannialla ja Pohjois-Irlannilla ei kuitenkaan ole lakisääteistä velvollisuutta ottaa sinua hoitoon, jos olet omatoimisesti matkustanut näihin maihin terveyspalvelujen käyttämistä varten.

Etsi itsellesi sopiva hoitopaikka ja sovi hoidon järjestelyistä hoidon antajan kanssa etukäteen. Tutustu myös muistilistaan hoitoon hakeutujalle.

Jos hakeudut omatoimisesti hoitoon EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin, maksat ensin itse hoitosi kaikki kustannukset. Voit hakea hoidosta korvauksia Kelasta jälkikäteen. Kela korvaa kustannuksia enintään sen verran, mitä vastaava hoito olisi maksanut Suomessa omalla hyvinvointialueellasi. Maksat aina itse asiakasmaksun, jonka Suomen julkinen terveydenhuolto olisi perinyt hoidostasi.

Jos hakeudut hoitoon EU-asetuksen mukaisella ennakkoluvalla, maksat hoidosta paikallisen asiakasmaksun verran. Voit tutustua ennakkoluvasta kysyttyihin kysymyksiin EU-terveydenhoito.fi-sivuilla.

Voit hakeutua hoitoon myös EU- ja Eta-maiden ulkopuolelle. Tällöin et voi saada Kela-korvauksia hoidon kustannuksista. Hoidonantajan ei myöskään ole pakko ottaa sinua vastaan. Sovi hoidosta suoraan hoidonantajan kanssa.

Miten saan tietoa hoitomahdollisuuksista ja hoidon hinnoista ulkomailla?

Sinun tulee lähtökohtaisesti itse etsiä ja selvittää hoitomahdollisuudet siinä maassa, jossa haluat saada hoitoa. Löydät linkkejä ja vinkkejä eri maiden terveyspalveluista ja niiden hinnoista kertovista sivustoista maakohtaisilta sivuiltamme. Lisäksi jokaisessa EU-maassa toimii rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, jolta voit kysyä maan terveyspalveluista.

Kysy hinnoista etukäteen siitä sairaalasta tai hoitopaikasta, jonne haluaisit mennä.

Voiko sairaala kieltäytyä hoitamasta minua, jos hakeudun hoitoon toiseen EU-maahan?

Ei ilman erityistä syytä. EU:n potilasdirektiivi velvoittaa vastaanottamaan toisesta EU-maasta tulevan potilaan ja antamaan hoitoa samalla tavalla kuin paikalliselle asukkaalle. Jos hoitoon on jonoa, jonotat hoitoa vastaavasti kuin paikalliset asukkaat.

Toisesta EU-maasta tulevien potilaiden vastaanottoa voi rajoittaa vain, jos maan omien potilaiden pääsy hoitoon vaarantuu. Jos esimerkiksi ulkomailta tulee niin paljon potilaita, ettei sairaalan kapasiteetti riitä paikallisten hoitamiseen, se voi kieltäytyä hoidon antamisesta. Sairaalan täytyy tehdä tästä ilmoitus, joten voit kysyä mahdollisista rajoituksista kyseisen maan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteeltä.

Miten jatkohoito järjestetään, jos olen saanut hoitoa toisessa maassa?

Saat jatkohoitoa Suomessa normaaliin tapaan. Sinun ei siis tarvitse hakea jatkohoitoa ulkomailta, jos olet ensin saanut hoitoa ulkomailla. Lääkäri arvioi millaista jatkohoitoa tarvitset. Jatkohoito Suomessa voi olla erilaista kuin mitä toisen maan lääkäri on suositellut sinulle, koska hoitokäytännöt voivat vaihdella maittain.

Jos saat hoitoa ulkomailla, pyydä kaikki hoitoasi koskevat asiakirjat mukaasi hoidon päätyttyä. Potilasasiakirjat auttavat hoidon tarpeen ja jatkohoidon arvioinnissa.

Miksi Suomesta hakeudutaan hoitoon ulkomaille? Onko se yleistä?

Ihmisillä on monia syitä hakeutua hoitoon ulkomaille. Syynä voi olla esimerkiksi edullisempi hinta tai lyhyemmät hoitojonot. Joidenkin harvinaisten sairauksien hoito on saatettu keskittää johonkin tiettyyn maahan. Jotkut voivat haluta hoitoa tietystä sairaalasta tai tietyltä lääkäriltä. Monilla on myös siteitä ulkomaille, kuten perhettä tai tuttu kieli tai kulttuuri.

Voit katsoa rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen Slideshare-tililtä Kelan tilastoja ulkomailla annetun hoidon korvauksista. Tilastojen ulkopuolelle jää kuitenkin sellainen hoito, josta ei ole haettu Kela-korvauksia tai joka ei ole Kela-korvattavaa.