Korvaukset ulkomailla annetusta hoidosta

Kela voi korvata itse maksamiasi ulkomailla annetun hoidon kustannuksia. Kustannuksia korvataan eri tavoin sen mukaan, oletko sairastunut ulkomailla äkillisesti tai hakeutunut varta vasten hoitoon ulkomaille. Korvauksen määrään vaikuttaa myös se, missä maassa kustannus on aiheutunut.


Korvauksen saaminen edellyttää yleensä, että vastaavaa hoitoa olisi Suomessa annettu julkisessa terveydenhuollossa tai että siitä olisi saanut Kela-korvauksen. Korvattavan hoidon tulee kuulua Suomen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Palveluvalikoiman määrittelee sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto.

Kela korvaa myös etäpalveluna annettua hoitoa. Etäpalveluilla tarkoitetaan ulkomailta videoyhteyden välityksellä annettavia sairaanhoidon palveluja.

EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai  Pohjois-Irlannissa aiheutunut kustannus

Jos matkustat toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin terveyspalvelujen käyttämistä varten, kyse on hoitoon hakeutumisesta ulkomaille. Kela korvaa tällöin kustannuksia sairaanhoitokorvauksina samalla tavalla kuin jos olisit käyttänyt Suomessa yksityisen terveydenhuollon palveluja. Voit siis saada hoidosta sairaanhoitokorvauksen Kelan korvaustaksojen mukaisesti. Jos olet hakeutunut hoitoon Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin ilman ennakkolupaa, et voi saada korvausta Kelasta.

Jos olet saanut ulkomailla annettua hoitoa varten Kelasta ennakkoluvan, maksat hoidosta vain hoitoa antavan maan asiakasmaksun. Kela laskuttaa hoidon muut kustannukset sairaanhoitopiiriltäsi. Jos joudut maksamaan kaikki kustannukset itse, voit hakea korvausta Kelalta.

Jos oleskelet toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa tilapäisesti ja tarvitset lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, saat hoidon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Maksat hoidosta saman asiakasmaksun kuin paikalliset asukkaat vastaavan hoidon tilanteessa. Asiakasmaksua ei korvata. Jos maksat kaikki hoitokustannukset itse, voit hakea korvausta hoitoa antaneen maan sairausvakuutuslaitoksesta tai Kelasta.

  • Jos haet korvauksia hoitoa antaneen maan sairausvakuutuslaitoksesta, saat korvauksia kohdemaan lainsäädännön mukaisesti.
  • Jos sait hoitoa toisessa Pohjoismaassa, Kela maksaa korvaukset jälkikäteen aina hoitoa antaneen maan lainsäädännön mukaisesti.
  • Jos haet Kelasta korvauksia toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa  aiheutuneista kustannuksista, voit valita korvauksen joko hoitoa antaneen maan tai Suomen lainsäädännön mukaisena.

Jos asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja Suomi vastaa hoitokustannuksistasi, maksat hoidosta itse saman asiakasmaksun kuin paikalliset asukkaat. Hoidon saaminen samalla maksulla paikallisten kanssa edellyttää, että rekisteröidyt asuinmaasi sairausvakuutuslaitoksessa.

  • Jos maksat hoitokustannuksia asuinmaassasi, hae korvauksia paikalliselta sairausvakuutuslaitokselta.
  • Jos maksat hoitokustannuksia muualla kuin asuinmaassasi, hae korvauksia Kelasta.

Muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa aiheutunut kustannus

Jos olet tarvinnut hoitoa muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa, vastaat itse hoitosi kustannuksista. Jos sinulla on matkavakuutus, voit tiedustella korvauksia omasta vakuutusyhtiöstäsi.