Kanta.fi: Suomalaisella sähköisellä reseptillä voi nyt hankkia lääkkeitä Puolasta

10.1.2023

Puolassa lääkkeitä voi hankkia suomalaisella reseptillä lähes kaikista apteekeista. Vastaavasti puolalaisella sähköisellä reseptillä voi ostaa lääkkeitä Suomesta. Puolan lisäksi suomalaisella reseptillä voi ostaa lääkkeitä Virossa, Portugalissa ja Kroatiassa. Muistilista reseptilääkkeen hankintaan suomalaisella sähköisellä reseptillä Seuraavat seikat kannattaa huomioida ennen apteekkiin menoa ulkomailla. Apteekkiin pitää ottaa mukaan passi tai henkilökortti. Kela-korvaukset ulkomaan lääkeostoista voi hakea […]

Yhteyspiste mukana Matkamessuilla 19.-22.1.2023

9.1.2023

Yhteyspisteen messuosastolla 6s59 voit kysyä ja keskustella terveyspalveluista ja sairaanhoidosta ulkomailla. Esittelemme messuilla EU-terveydenhoito.fi-verkkopalvelua, josta saat matkailijalle hyödyllistä tietoa esimerkiksi yli 50 maan terveyspalveluista. Messuosastolla voit myös testata tietosi leikkimielisessä onnenpyörässä ja osallistua arvontaan, jonka palkintona on lahjakortti. Torstaina 19.1. messut ovat avoinna ammattilaisille ja perjantaina 20.1. ovet avataan yleisölle. Tule kuuntelemaan tietoiskuja matkailijan […]

STM: Paperittomille henkilöille oikeus saada välttämättömiä terveydenhuollon palveluja

29.12.2022

Lakimuutoksella turvataan nykyistä paremmin Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten ja kansallisen perustuslain velvoittama oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin terveyspalveluihin. YK:n ihmisoikeussopimusten perusteella valtioilla on velvollisuus turvata oikeus terveyteen yhtäläisesti kaikille alueellaan oleville henkilöille. Paperittomilla aikuisilla henkilöillä on oikeus saada tiettyjä välttämättömiä kiireettömiä terveyspalveluja kiireellisen hoidon lisäksi. Näiden tarpeen ja palvelujen välttämättömyyden arvioi aina terveydenhuollon ammattihenkilö potilaan […]

Maakohtaiset sivut tarjoavat matkalle tärkeää tietoa paikallisesta terveydenhuollosta

7.12.2022

Eri maiden terveydenhuollon kattavuudessa, laadussa ja kustannuksissa on suuria eroja. voit tutustua terveydenhuoltoon niin Euroopassa kuin Euroopan ulkopuolellakin. Maasivuilta saat luotettavaa tietoa siitä, millaisessa tilanteessa sinulla on oikeus sairaanhoitoon ulkomailla, miten hakeudut lääkärin vastaanotolle ja mitä itse maksat hoidosta. Lisäksi olemme koonneet sivuille tietoa paikallisista terveydenhuollon käytännöistä ja viranomaisista. Tiedoista on hyötyä erityisesti silloin, […]

Käyttäjäkyselyn tulokset julki: mielikuva sivustosta on hyvä, mutta tunnettuutta tulisi lisätä

2.11.2022

Toteutimme käyttäjäkyselyn suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Käyttäjät vastasivat kyselyyn eniten suomeksi (340 vastausta) ja toiseksi eniten englanniksi (66 vastausta). Ruotsinkielisiä vastauksia saimme 9 kappaletta. Kyselyyn vastanneiden kesken arvoimme 50 euron lahjakortin päivittäistavarakauppaan. Voitto matkasi tällä kertaa Porvooseen. Käyttäjien mielikuva sivustosta on hyvä Yleisesti ottaen käyttäjien mielikuva EU-terveydenhoito.fi-sivustosta oli hyvä. Käyttäjät arvostivat sivustolla erityisesti selkeää […]

Lakiesitys muuttaisi mallia, jolla ulkomaille hoitoon hakeutuvien kustannukset korvattaisiin

23.9.2022

Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskeva lakiuudistus ei tule voimaan 1.1.2023, koska lain käsittely on yhä kesken. Nykyisen lainsäädännön mukaan asiakas voi matkustaa hoitoon ulkomaille joko tai . Jos asiakas hakeutuu hoitoon omatoimisesti, Kela korvaa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettua hoitoa vastaavasti kuin yksityisen terveydenhuollon palveluja Suomessa. Asiakas maksaa hoidon ensin itse ja hakee […]

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin rajat ylittävästä terveydenhuollosta

21.9.2022

löydät vastauksia esimerkiksi hoitoon hakeutumista, lääkkeitä, eurooppalaista sairaanhoitokorttia ja ulkomailla annetun hoidon korvauksia koskeviin kysymyksiin. Vastaukset ovat lyhyitä ja selkeitä ja ohjaavat tarvittaessa sellaiseen osioon sivustollamme, jossa asia selitetään tarkemmin. Usein kysyttyihin kysymyksiin kannattaakin käydä tutustumassa, jos kaipaat vastauksia johonkin tiettyyn kansainväliseen sairaanhoitoon liittyvään pulmaan. Me rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteessä neuvomme asiakkaitamme myös sähköpostitse. […]

EU-terveydenhoito.fi-sivustolla olleet evästeet ovat keränneet kävijätietoja, vaikka kävijä ei olisi antanut suostumusta

9.9.2022

EU-terveydenhoito.fi-verkkosivustolla on ollut 25.4.-30.8.2022 evästeitä, jotka ovat keränneet kävijätietoa, vaikka suostumusta evästeiden käyttämiseen ei olisi annettu. Sivustolla on ollut kyseisellä aikavälillä noin 123.000 kävijää. Evästeillä on seurattu esimerkiksi, miten kävijät ovat liikkuneet sivustolla sekä sivustolle ohjaavan mainonnan tuloksia. Vastaavia evästeitä käytetään yleisesti eri verkkosivustoilla. EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellyttää, että niiden käyttöön pyydetään suostumus. EU-terveydenhoito.fi-sivustolla […]

Kela: Jatkossa toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian sosiaaliturvaan kuuluvien korkeakouluopiskelijoiden ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua Kelalle

1.8.2022

EU:n sosiaaliturva-asetuksen (883/2004) kansallinen tulkinta muuttui siten, että nyt myös korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto kuuluu asetuksen soveltamisalaan. EU-maasta toiseen liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa säätelevien asetusten mukaan henkilöillä on oikeus vain yhden maan sosiaaliturvaan kerrallaan. Jos henkilö kuuluu toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian sosiaaliturvaan, hän ei yleensä ole velvollinen maksamaan sosiaalivakuutusmaksuja samanaikaisesti kahteen maahan. Jos opiskelija […]

Koronapandemian vaikutukset näkyvät edelleen hoitoon hakeutumisen tilastoissa

28.6.2022

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen ja Kelan kokoama tilasto sisältää tietoa siitä, mihin maihin Suomesta on hakeuduttu hoitoon ja miten paljon Kela on maksanut korvauksia ulkomailla annetusta hoidosta. Tilastot on koottu yhteyspisteen , mistä löytyy myös erillinen tilasto . Hoitoon hakeutumisella tarkoitetaan sitä, että henkilö matkustaa ulkomaille varta vasten saamaan sairaanhoitoa ilman ennakkolupaa. Tilastojen tulkinnassa […]