Hoitopaikanvalinta.fi on nyt EU-terveydenhoito.fi

4.12.2019


Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu on ottanut käyttöön uuden nimen, EU-terveydenhoito.fi. Uudella nimellä pyrimme tuomaan paremmin esiin verkkopalvelun kansainvälistä ulottuvuutta ja rajat ylittävään terveydenhuoltoon keskittyvää sisältöä.

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu avattiin vuonna 2015, ja sitä ylläpitää Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste. Vastaava yhteyspiste on jokaisessa EU-maassa.

Miksi vaihdamme nimeä?

Neljän vuoden aikana olemme uudistaneet niin verkkopalvelun sisältöä, rakennetta kuin ulkoasua yhdessä asiakkaidemme kanssa. Myös ajatus verkkopalvelun nimen vaihtamisesta syntyi asiakkaiden palautteen pohjalta.

Tapahtumissa, työpajoissa ja muissa kohtaamisissa huomasimme, että Hoitopaikanvalinta.fi-nimi herätti paljon kysymyksiä, ja sivuston tarkoitus ja sisältö saattoivat jäädä epäselväksi. Terveydenhoidon lisäksi tai sijasta sivuiltamme oletettiin löytyvän tietoa vaikkapa lastenhoidosta. Kansainvälinen näkökulma ja esimerkiksi tiedot eri maiden terveydenhuollosta jäivät nimen perusteella usein huomaamatta.

Nimenmuutokseen vaikuttivat myös muutokset sivuston sisällössä. Hoitopaikanvalinta.fi-sivuilla oli alun perin tietoa myös esimerkiksi terveysaseman, sairaalan ja muiden terveyspalvelujen valinnasta Suomessa. Toukokuussa 2019 nämä Suomen terveydenhuollon valinnanvapautta koskevat tiedot muuttivat Suomi.fi-sivustolle.

Sisällön muutosten myötä myös verkkopalvelumme fokus tarkentui. EU-terveydenhoito.fi keskittyy rajat ylittävään terveydenhuoltoon ja terveydenhuollon kansainvälisiin tilanteisiin. Kohderyhmä on laaja: opastamme Suomesta ulkomaille hoitoon lähteviä ja ulkomailla oleskelunsa aikana sairastuvia, mutta myös ulkomailta Suomeen hoitoon tulevia sekä Suomessa oleskelunsa aikana sairastuvia.

Uusi nimi löytyi asiakkaidemme ja kumppaniemme avulla

Palautteesta ja suunnittelusta toimintaan: tämän vuoden alussa aloitimme uuden nimen etsinnän. Hahmottelimme ja testasimme vaihtoehtoja uudeksi nimeksi yhdessä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Halusimme selvittää, millaisia mielikuvia nimiehdokkaat herättivät ja mikä olisi hyvä nimi verkkopalvelulle.

Loppusuoralla ehdokkaiden joukosta nousi esiin selkeä suosikki: EU-terveydenhoito.fi. Verkkopalvelu, joka tarjoaa luotettavaa tietoa terveyspalveluista ja niiden käyttämisestä ulkomailla, erityisesti EU:n alueella.

Uuden nimen etsinnästä ja valinnasta voit lukea lisää suunnittelijamme Pia Blomqvistin blogikirjoituksesta.

Tutustu sivustoon ja anna palautetta

Nimi vaihtui, mutta verkkopalvelun kehittäminen jatkuu yhdessä asiakkaidemme kanssa. Voit antaa meille palautetta tai osallistua kehitystyöhön asiakasraatimme kautta.