Alaikäisen potilaan asema

Jos alaikäinen potilas ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen kykenee päättämään hoidostaan, hän voi kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Lääkäri tai muut terveydenhuollon ammattihenkilöt arvioivat, kykeneekö lapsi tai nuori päättämään itse hoidostaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, […]