Potilastiedot ja hoidon kieli

Olen lähdössä hoitoon toiseen maahan. Mitä potilastietoja hoidonantaja tarvitsee? Kysy etukäteen suoraan hoidonantajalta, millaisia potilastietoja he tarvitsevat ja toimita ne heille. Selvitä myös, tarvitsetko lähetteen hoitoa varten ja hyväksytäänkö Suomessa kirjoitettu lähete. Jos sinun tarvitsee käännättää potilasasiakirjoja, vastaat käännöskustannuksista itse. Jos saan hoitoa ulkomailla, näkyvätkö hoidon tiedot potilasrekisterissä Suomessa? Voinko esimerkiksi katsoa tietoja Omakannasta? Potilastiedot […]

Kielelliset oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus antaa asiakkaalle tietoa hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja muista hoitoon liittyvistä asioista. Jos asiakkaalla ja hoitohenkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä, järjestetään tarvittaessa tulkkaus. Asiakkaalla on Suomessa aina oikeus saada maksutta omaa hoitoaan koskevat tiedot. Suomessa terveyspalveluja annetaan suomeksi tai ruotsiksi Suomen julkisen terveydenhuollon palvelut annetaan Suomen virallisilla kielillä suomeksi […]