Kieli ja potilasasiakirjat

Millä kielellä terveydenhuollon palvelut annetaan? Onko vieraalla kielellä pärjääminen potilaan vastuulla? Jokainen EU:n potilasdirektiiviä soveltava maa on velvollinen tarjoamaan palveluja vain maan virallisilla kielillä. Potilaan on hyvä etukäteen selvittää, onko hoitoa mahdollista saada kielellä, jota hän hallitsee. Tulkkauksesta aiheutuvista kustannuksista potilas vastaa yleensä itse. Potilaan hoidossa voidaan käyttää myös muuta potilaan ymmärtämää kieltä, jos se […]

Kielelliset oikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus antaa asiakkaalle tietoa hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja muista hoitoon liittyvistä asioista. Jos asiakkaalla ja hoitohenkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä, järjestetään tarvittaessa tulkkaus. Asiakkaalla on Suomessa aina oikeus saada maksutta omaa hoitoaan koskevat tiedot. Suomessa terveyspalveluja annetaan suomeksi tai ruotsiksi Suomen julkisen terveydenhuollon palvelut annetaan Suomen virallisilla kielillä suomeksi […]