Hoito ulkomailla

Mikä on potilasdirektiivi? Potilasdirektiivi vahvistaa potilaan oikeutta hakeutua käyttämään terveyspalveluja toiseen EU-maahan. Lisäksi potilasdirektiivi turvaa potilaalle oikeuden saada toisessa EU-maassa annetusta hoidosta korvausta jälkikäteen samoin perustein, kuin jos vastaava hoito olisi annettu kotimaassa. Potilasdirektiivi velvoittaa EU-maita ottamaan vastaan toisista EU-maista hoitoon hakeutuvat potilaat. Eta-maat ja Sveitsi eivät sovella potilasdirektiiviä, joten niillä ei ole velvollisuutta […]

Suomesta ulkomaille hoitoon

Jos asiakas haluaa hakeutua hoitoon ulkomaille, on hänen itse selvitettävä, mitkä ovat kohdemaan hoitomahdollisuudet ja mitä hoitoon hakeutuminen käytännössä häneltä edellyttää. Asiakas vastaa itse myös potilasasiakirjojensa kääntämisestä ja potilastietojensa toimittamisesta hoidonantajalle. auttaa asiakasta hoitopaikan valinnassa. Tarkempaa tietoa löydät Kelan sivuilta. Hoitoon hakeutuminen ennakkoluvalla tai ilman Suomessa asuvalla on oikeus saada ennakkolupa eli maksusitoumus EU- […]