Hoidon kustannukset, kun hakeudut hoitoon Suomeen

EU- ja Eta-maat ovat velvollisia korvaamaan Suomessa annettua hoitoa. Muut maat voivat korvata Suomessa annettua hoitoa, jos se sisältyy maan kansalliseen lainsäädäntöön. Hoidonantaja voi laskuttaa sinulta hoidosta aiheutuvat kustannukset etukäteen niin sanottuna ennakkomaksuna. Ennakkomaksu voi olla enintään arvioitujen hoitokustannusten suuruinen. Voit selvittää hoidon hintoja suoraan hoidonantajalta. Saat hoidon asiakasmaksulla, jos sinulle on myönnetty ennakkolupa […]

Matkojen korvaaminen, kun hakeudut hoitoon ulkomaille

Jos hakeudut muualle kuin EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin käyttämään terveyspalveluja, matkakustannuksia ei korvata. Hae . Ennakkoluvalla annettuun hoitoon liittyvät matkat Jos Kela on myöntänyt sinulle ennakkoluvan EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai  Pohjois-Irlannissa annettavaa hoitoa varten, korvataan matkakustannukset jälkikäteen Suomesta hoitopaikkaan asti. Maksat itse matkasta yleensä vain omavastuuosuuden. Kela korvaa matkat […]