Mikä on EU-terveydenhoito.fi?

Palvelu on toteutettu rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen, sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Kelan yhteistyönä, ja sitä ylläpitää rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste. Yhteyspiste on sijoitettu Kelaan, ja sen toiminta perustuu EU:n direktiiviin (2011/24) potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (ns. potilasdirektiivi). Sivuston taustalla on EU:n potilasdirektiivi, joka tuli voimaan Suomessa 1.1.2014. Direktiivi […]