Itävalta

Terveydenhuoltojärjestelmä Itävallan terveydenhuoltojärjestelmä perustuu lakisääteiseen sosiaalivakuutukseen. Terveydenhuolto on Itävallan sosiaali- ja sairausvakuutuskassojen, liittovaltion ja maakuntien, muiden sosiaalivakuutuslaitosten ja paikallishallintojen rahoittamaa. Potilailla on oikeus valita omalääkärinsä ja heillä on vapaasti käytettävissään useimmat muut sairaanhoidon muodot. Omalääkärit toimivat yleensä sairausvakuutuskassan palveluksessa. Liittovaltion sosiaali-, terveys-, hoito- ja kuluttajansuojaministeriö (BMSPGK) vastaa yleisestä terveydenhuoltopolitiikasta ja julkisen terveydenhuollon suojelemisesta Itävallassa. […]