Järjestöjen tarjoama apu ja tuki

Kolmannen sektorin palvelujen tarkoituksena voi olla esimerkiksi kansanterveyden edistäminen tai potilaan tukeminen sairauden kanssa selviytymisessä. Kolmannen sektorin toiminta on voittoa tavoittelematonta ja perustuu usein vapaaehtoisuudelle. Suomessa toimivien sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen kattojärjestö on SOSTE. Tietoa sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöistä on koottu . Kolmas sektori järjestää terveyspalveluja paperittomille henkilöille Kolmas sektori tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja paperittomille […]