Hoidon kustannukset yksityisessä terveydenhuollossa

Yksityisessä terveydenhuollossa lääkäripalkkioiden perusteena on usein keskimääräinen aika, joka lääkäriltä kuluu asiakkaan hoitamiseen vastaanotolla ja siihen liittyviin esi- ja jälkitöihin, kuten potilasasiakirjoihin tutustumiseen, potilaskertomuksen kirjoittamiseen ja tutkimustulosten läpikäyntiin. Lääkäri toimii usein yksityisessä terveydenhuollossa itsenäisenä ammatinharjoittajana ja päättää itsenäisesti hinnoistaan. Yleislääkärin palkkiot ovat yleensä erikoislääkärin laskuttamia palkkioita edullisempia. Lääkärikäynnillä tehtävistä lausunnoista ja todistuksista, laboratorio- ja […]

Jos olet tyytymätön Kelan päätökseen

Päätös hoito-oikeudesta Jos olet tyytymätön Kelan hoito-oikeutta koskevaan päätöksen, voit hakea siihen muutosta Kelasta. Jos Kelan mielestä päätöstä ei voida oikaista haluamallasi tavalla, voit valittaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voit valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin valitusaste.  . Päätös ennakkoluvasta tai ulkomailla annetun sairaanhoidon korvauksesta Jos olet tyytymätön Kelan ennakkolupaa tai ulkomailla annetun sairaanhoidon […]