Hoitoon hakeutumisen korvaukset ovat muuttumassa. Päivitämme sivustoa, kun muutokset tulevat voimaan. Lue lisää lakimuutoksesta: Ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen muuttuu

Lääkehoito Suomessa

Laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, esimerkiksi sairaanhoitajat, saavat koulutuksensa perusteella laajat valmiudet antaa lääkehoitoa. Heiltä kuitenkin edellytetään myös erillistä toimipaikkakohtaista lupaa silloin, kun on kyse vaativasta lääkehoidosta, esimerkiksi suonensisäisesti annettavista lääkkeistä tai verensiirrosta. Nimikesuojatut ammattihenkilöt, esimerkiksi lähihoitajat, voivat ilman erillistä lupaa jakaa ja antaa lääkkeitä potilaalle silloin, kun on kyse niin sanotuista luonnollista reittiä annettavista lääkkeistä, […]