Lääkkeiden ostaminen ulkomailta

Voit ostaa lääkkeitä toisista EU- tai Eta-maista joko erillisellä paperisella reseptillä tai sähköisellä reseptillä. Paperinen resepti ulkomailla ostoa varten Voit pyytää lääkkeen määrääjältä reseptiä, joka käy EU- ja Eta-maissa. Reseptin nimi on ”lääkemääräys ulkomailla ostoa varten”. Saat reseptistä englanninkielisen tulosteen. Et voi ostaa tulosteella lääkkeitä Suomesta, etkä voi tulostaa reseptiä itse Omakannasta. Lääkemääräys kirjoitetaan […]

Lääkkeet ja reseptit

Voinko ostaa ulkomailla kirjoitetulla reseptillä lääkkeitä suomalaisesta apteekista? suomalaisesta apteekista, jos lääkkeellä on Suomessa myyntilupa. Reseptissä pitää olla potilaan tiedot, lääkemääräyksen antopäivä, reseptin kirjoittajan tiedot ja allekirjoitus sekä lääkettä koskevat tiedot. Kaikkia lääkkeitä ei kuitenkaan voi ostaa ulkomailla kirjoitetulla reseptillä. Esimerkiksi huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä voi ostaa ainoastaan Suomessa toimivan lääkärin kirjoittamalla reseptillä. EU- ja […]

Korvaus ulkomailta ostetuista lääkkeistä

Ulkomailla aiheutuneita lääkekustannuksia voidaan korvata myös henkilölle, joka ei asu Suomessa, mutta joka on työntekonsa perusteella sairausvakuutettu Suomessa. Suomessa työskentelevän henkilön toisessa EU-maassa asuva perheenjäsen voi myös olla oikeutettu korvauksiin. EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa ostetut lääkkeet Jos ostat Suomessa kirjoitetulla reseptillä lääkkeitä toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä, maksat itse lääkkeistä […]

Korvaus Suomessa ostetuista lääkkeistä

Kela maksaa korvausta sairauden hoitoon määrättyjen lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustannuksista Suomessa asuville ja sairausvakuutetuille henkilöille. Korvausta voidaan tietyissä tilanteissa maksaa EU-säännösten tai kansainvälisten sopimusten perusteella myös henkilölle, joka tulee EU-alueen ulkopuolelta. Kela voi korvata kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavan määrän lääkettä. Yli kolmen kuukauden lääkemäärä voidaan korvata vain erityisestä syystä, esimerkiksi […]

Lääkkeiden ostaminen verkosta

Suomessa toimiva apteekki voi myydä lääkkeitä verkossa, jos se on ilmoittanut verkkopalvelun käytöstä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea). Fimea ylläpitää luetteloa . Lääkkeiden tilaaminen ulkomaisen apteekin verkkokaupasta Jos tilaat lääkkeitä toisesta EU-maasta, varmista, että teet tilauksen laillisesta apteekista tai muusta laillisesta lääkkeiden jakelupisteestä. Euroopan unionin alueella toimivat lailliset verkkoapteekit voit tunnistaa yhteisestä . Lisäksi […]

Lääkkeiden tuonti Suomeen

Voit tuoda ulkomailta Suomeen sekä resepti- että itsehoitolääkkeitä omaan käyttöösi Eta-maasta yhden vuoden käyttöä vastaavan määrän muusta kuin Eta-maasta kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Eta-maita ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Ison-Britannian Pohjois-Irlanti*, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, […]

Lääkkeiden vienti ulkomaille

Selvitä lääkkeiden  maahantuontia koskevat rajoitukset ennen matkaa, koska maiden välillä on eroja siinä, miten paljon ja mitä lääkkeitä maahan saa tuoda. Myös mahdollisten läpikulkumaiden säännöt ja rajoitukset on hyvä selvittää etukäteen. Joissakin tilanteissa saatetaan edellyttää esimerkiksi tuontilupaa tai viranomaisen antamaa todistusta. Tietoa lääkkeiden tuontia koskevista rajoituksista voit pyytää kohdemaan tulliviranomaisilta.  Voit myös tiedustella asiaa […]

Ulkomaisen lääkemääräyksen käyttäminen Suomessa

Toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitettu lääkemääräys tulee toimittaa Suomessa, jos siinä on seuraavat tiedot: potilaan sukunimi, etunimi ja syntymäaika lääkemääräyksen antopäivä lääkemääräyksen antaneen terveydenhuollon ammattihenkilön tiedot: sukunimi, etunimi, ammatillinen pätevyys, suorat yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero tai faksi, kansainvälisellä suuntanumerolla varustettuna), työosoite (myös maa) ja allekirjoitus lääkettä koskevat tiedot: lääke vaikuttavan aineen nimellä, […]