Norja

Terveydenhuoltojärjestelmä Norjassa perusterveydenhuollon järjestäminen on kuntien vastuulla. Kunnille maksettavat varat eivät yleisesti ole korvamerkittyjä, joten kunnat saavat itse asettaa terveydenhuollon budjettinsa. Norjan terveysministeriöllä on epäsuora rooli lainsäädännöllisesti ja rahoittajana. Julkinen terveydenhuolto kattaa ennakoidun sekä ennakoimattoman perusterveydenhuollon, sairaalat ja sairaankuljetuksen. Kunnat järjestävät perusterveydenhuollon lääkäripalvelut sopimuksin yksityisten ammatinharjoittajien kanssa. Tavallisesti jokainen ihminen on rekisteröitynyt yhden lääkärin […]