Ostopalvelu

Valtaosa kuntien toiminnoista on julkisten palvelujen järjestämistä. Lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja asukkailleen, mutta ei sääntele yksityiskohtaisesti toiminnan laajuutta, sisältöä eikä järjestämistapaa. Niistä kunta päättää itse ja toiminnassa voi olla kuntakohtaisia eroja. Kunnilla on valinnanvapaus sen suhteen, miten palvelut järjestetään. Kunta voi järjestää palvelut itse tai yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Kunta voi […]