Portugali

Terveydenhuoltojärjestelmä Portugalin terveydenhuoltojärjestelmään kuuluu kolme samanaikaista, päällekkäistä järjestelmää: kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä, erityiset julkiset ja yksityiset vakuutusjärjestelyt tietyille ammattikunnille (terveydenhuollon alajärjestelmät) ja yksityinen, vapaaehtoinen sairausvakuutus. Terveydenhuollon tuottojärjestelmä Portugalissa koostuu julkisten ja yksityisten terveydenhuollon tuottajien verkostosta. Jokainen tuottaja on yhteydessä potilaisiin omalla tavallaan. Kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä kattaa perusterveydenhuollon, sairaalahoidon, poliklinikkahoidon ja pitkäaikaishoidon. Kansallista terveydenhuoltojärjestelmää johtaa terveysministeriö. Joillain yksityisillä […]