Hoitoon hakeutumisen korvaukset ovat muuttumassa. Päivitämme sivustoa, kun muutokset tulevat voimaan. Lue lisää lakimuutoksesta: Ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen muuttuu

Tyytymättömyys hoitoon ja potilasvahingot

Olen tyytymätön Suomessa saamaani hoitoon. Mitä voin tehdä? , selvitä asiaa ensisijaisesti hoidonantajan kanssa. Tarvittaessa potilasasiamies voi auttaa sinua asian selvittämisessä. Jos asia ei ratkea neuvottelemalla, voit tehdä muistutuksen terveysasemalle tai kantelun aluehallintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valviralle. Minulle sattui ulkomailla potilasvahinko. Kuka vastaa komplikaatioiden jatkohoidosta? Voit saada hoitoa Suomessa, vaikka […]