Potilasvahingot ja potilasvakuutus

huolehtii keskitetysti Suomessa tapahtuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Jokaisella Suomessa toimivalla julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköillä on oltava potilasvakuutus. Potilasvakuutus kattaa kaikkien Suomessa hoitoa saavien henkilöiden terveyden- ja sairaanhoidon. Potilasvakuutus korvaa hoidosta aiheutunutta haittaa Potilasvakuutuskeskus arvioi vahinkoilmoituksen ja oman selvityksensä perusteella, onko vahinko sellainen, että se korvataan potilasvakuutuksesta. Suomen potilasvakuutus kattaa kaiken Suomen julkisessa ja yksityisessä […]

Tyytymättömyys hoitoon ja potilasvahingot

Olen tyytymätön Suomessa saamaani hoitoon. Mitä voin tehdä? , selvitä asiaa ensisijaisesti hoidonantajan kanssa. Tarvittaessa potilasasiavastaava voi auttaa sinua asian selvittämisessä. Jos asia ei ratkea neuvottelemalla, voit tehdä muistutuksen terveysasemalle tai kantelun aluehallintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valviralle. Minulle sattui ulkomailla potilasvahinko. Kuka vastaa komplikaatioiden jatkohoidosta? Voit saada hoitoa Suomessa, vaikka […]