Potilasvahinko­vakuutus

Miten potilasvahinkovakuutus järjestetään? Hoitoa antavan maan lainsäädännön tulee kattaa myös ulkomailta tulleen potilaan hoito. Suomalainen potilasvakuutus turvaa kaikki Suomessa hoitoa saavat potilaat. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveydenhuollon palvelun yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja potilaille. Korvauksen piiriin kuuluvat siten myös ne henkilöt, jotka tulevat ulkomailta Suomeen käyttämään terveyspalveluja. Suomen potilasvakuutus ei kata ulkomailla annettua hoitoa. […]