Ruotsi

Terveydenhuoltojärjestelmä Ruotsissa on sekä julkisia että yksityisiä terveydenhuoltopalveluita. Julkisen terveydenhuollon järjestämisestä ovat vastuussa joko maakäräjät (landsting), paikallinen viranomainen tai kunta, jotka saavat vapaasti hallinnoida ja priorisoida omia terveydenhuollon resurssejaan. Tästä johtuen terveydenhuoltopalvelujen valikoima vaihtelee alueittain. Osalla yksityisistä terveyspalvelutuottajista on sopimus julkisen terveydenhuollon kanssa, jolloin kustannukset ovat samat kuin julkisella puolella. Jos yksityisellä palveluntuottajalla ei ole […]