Hoitoon hakeutumisen korvaukset ovat muuttumassa. Päivitämme sivustoa, kun muutokset tulevat voimaan. Lue lisää lakimuutoksesta: Ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen muuttuu

Ensihoito Suomessa

Ensihoidolla tarkoitetaan äkillisesti sairastuneelle tai loukkaantuneelle potilaalle annettavaa kiireellistä hoitoa ja tarvittaessa potilaan kuljettamista jatkohoitoon. Ensihoidon henkilökunta aloittaa tarvittaessa hoidon jo siellä, missä potilas on sairastunut tai loukkaantunut. Sairaanhoitopiirit voivat hoitaa ensihoitotoiminnan omana toimintanaan, yhteistyössä pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kanssa tai ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Yksityisellä palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston tai Sosiaali- ja terveysalan […]