Terveydenhuoltojärjestelmä Suomessa

Julkinen terveydenhuolto Suomessa hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä. Jokainen hyvinvointialue kuuluu myös yhteen viidestä yhteistyöalueesta, joilla jokaisella on yksi yliopistollinen sairaala. Samaan yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet laativat yhteistyösopimuksen muun muassa keskinäisestä työnjaostaan. Hyvinvointialue voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse tai yhdessä muiden hyvinvointialueiden kanssa. Tietyin edellytyksin palveluita voidaan hankkia myös yksityisiltä yrityksiltä tai […]