Hoitoon hakeutumisen korvaukset ovat muuttumassa. Päivitämme sivustoa, kun muutokset tulevat voimaan. Lue lisää lakimuutoksesta: Ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen muuttuu

Terveydenhuoltojärjestelmä Suomessa

Julkinen terveydenhuolto Suomessa kunnat vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä ja rahoittamisesta. Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai ostamalla palveluja yksityisiltä yrityksiltä tai järjestöiltä. Hoito voidaan tarvittaessa ostaa myös ulkomailta. Terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan kunnan terveyskeskuksessa. Erikoissairaanhoito järjestetään yleensä sairaaloissa. Kunnat muodostavat sairaanhoitopiirejä, jotka vastaavat erikoissairaanhoidon […]