Suomen terveydenhuoltojärjestelmä

Julkisten terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaavat kunnat ja kuntayhtymät. Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse tai yhdessä toisen kunnan kanssa. Kunta voi myös hankkia palvelut yksityiseltä yritykseltä tai järjestöltä. Julkiset terveydenhuollon palvelut rahoitetaan verotuloilla sekä palveluista perittävillä asiakasmaksuilla. Terveydenhuoltoa ohjataan lainsäädännöllä, valtionosuusjärjestelmällä, suosituksilla ja ohjeilla sekä valvonnalla. Terveydenhuollon ohjaamisesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) yhdessä […]