Hoidon kustannukset Suomessa ulkomaalaiselle potilaalle

Suomen julkisessa terveydenhuollossa potilaalta voidaan asiakasmaksulainsäädännön nojalla periä asiakasmaksu. Varsinaisen asiakasmaksulaissa tai –asetuksessa säädetyn maksun sijaan sinulta voidaan laskuttaa hoidon todelliset kustannukset, jos olet varta vasten hakeutunut hoitoon Suomeen eikä sinulla ole asuinmaasi myöntämää ennakkolupaa (lomake S2) tulet muualta kuin EU- tai Eta-maasta, Isosta-Britanniasta tai Sveitsistä eikä sinulla ole Suomessa kotikuntaa tai muulla perusteella […]