Hoitoon hakeutumisen korvaukset ovat muuttumassa. Päivitämme sivustoa, kun muutokset tulevat voimaan. Lue lisää lakimuutoksesta: Ulkomailla saadun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen muuttuu

Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle

Kela maksaa valtion korvauksen julkiselle terveydenhuollolle. Kelan sivuilla on . Valtion korvausta maksetaan julkiselle terveydenhuollolle terveydenhuollon ammattihenkilön tarpeelliseksi katsoman hoidon kustannuksista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannuksista potilaalle maksuttomista palveluista, esimerkiksi neuvolapalveluista ja alle 18-vuotiaan henkilön terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnistä kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista. Korvauksena maksetaan enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten määrä, josta on vähennetty ulkomailta tulleelta asiakkaalta perityt […]