Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle

Kela maksaa valtion korvauksen julkiselle terveydenhuollolle ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiölle (YTHS). Kelan sivuilla on . Valtion korvausta maksetaan julkiselle terveydenhuollolle terveydenhuollon ammattihenkilön tarpeelliseksi katsoman hoidon kustannuksista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannuksista potilaalle maksuttomista palveluista, esimerkiksi neuvolapalveluista ja alle 18-vuotiaan henkilön terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnistä kiireellisen sosiaalipalvelun kustannuksista. Korvauksena maksetaan enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten määrä, josta on vähennetty […]