Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti

Terveydenhuoltojärjestelmä Terveyspolitiikkaan liittyvät päätökset tehdään Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa kansallisella tasolla (Englanti, Wales, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti). Vaikka terveydenhuoltojärjestelmä onkin kirjava, joiltain osin sen runkoa säädellään Ison-Britannian laajuisesti ja eurooppalaisten standardien mukaisesti. Kansallinen terveyspalvelu (NHS) vastaa julkisen terveydenhuollon järjestämisestä. Jokaisella neljästä kansakunnasta on oma itsenäinen kansallinen organisaatio, joka tuottaa terveyspalveluita. Myös yksityisellä sektorilla tuotettujen palveluiden määrä on kasvussa, vaikka […]