Yhteyspiste Suomessa

Yhteyspiste palvelee verkossa EU-terveydenhoito.fi-sivustolla sekä sähköpostitse. Yhteyspisteen tehtävät Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste kokoaa, tuottaa ja jakaa tietoa muun muassa: Yhteyspisteen tehtävät on tarkemmin määritelty lailla rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Jokaisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa on oma rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteensä. Yhteyspisteet vastaavat rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvästä viestinnästä ja tietojenvaihdosta. Suomessa yhteyspiste on sijoitettu Kelaan, jossa se on […]