THL:n tilastot: Hoitojonoissa on eroja sairaanhoitopiirien välillä

10.4.2017


Joulukuun 2016 lopussa 115 823 potilasta odotti hoitoonpääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin ja heistä lähes 2 000 henkilöä oli jonottanut kiireetöntä hoitoa yli puoli vuotta, käy ilmi THL:n tilastoraportista.

Nopeimmin kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Eniten yli puoli vuotta hoitoa odottaneita oli sekä lukumääräisesti että väestöön suhteutettuna Helsingin ja Uudenmaan (HUS), Kanta-Hämeen ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä. HUS:ssa yli puoli vuotta hoitoa odottaneita oli 1 092. Valtaosa heistä, 620 potilasta, odotti hoitoon pääsyä silmätautien erikoisalalle.

Kiireettömän hoidon kysyntä on kasvanut sairaanhoitopiireissä. Viime vuonna käsiteltiin yli miljoona lähetettä, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kiireetön hoito tarkoittaa lääketieteellisesti, hammaslääketieteellisesti tai terveystieteellisesti tarpeelliseksi todettua hoitoa ja neuvontaa, joka on järjestettävä ja aloitettava hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa. Erikoissairaanhoidossa hoito tulisi antaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Lue sivuiltamme lisää hoidon saatavuudesta ja hoitoon pääsyn enimmäisajoista.

THL:n tilastoraportti: