Vuonna 2019 Suomesta hakeuduttiin eniten hoitoon Viroon – tilastopoimintoja rajat ylittävästä terveydenhuollosta

9.6.2020


Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen ja Kelan kokoamat rajat ylittävän terveydenhuollon tilastot kertovat muun muassa, kuinka paljon Kela on maksanut sairaanhoitokorvauksia ulkomailla annetusta hoidosta ja mihin maihin Suomesta hakeudutaan eniten hoitoon. Voit tutustua tilastotietoihin yhteyspisteen Slideshare-tilillä. Tänä vuonna olemme koostaneet myös erillisen tilaston hammashoitoon hakeutumisesta.

Hoitoon hakeutumisella tarkoitetaan niitä tilanteita, kun ulkomaille matkustetaan varta vasten saamaan sairaanhoitoa ilman ennakkolupaa. Vuonna 2019 Suomesta hakeuduttiin eniten hoitoon Viroon, Espanjaan ja Unkariin. Asiakkaat maksoivat noin 2 miljoonan euron edestä kustannuksia Virossa annetusta sairaanhoidosta. Luku on hieman pienempi kuin vuonna 2018, jolloin asiakkaiden maksamat kustannukset olivat 2,6 miljoonaa euroa. Vastaavasti myös Kelan maksamien sairaanhoidon korvausten määrä Virossa annetusta hoidosta laski 283 000 euroon (2019) edeltävän vuoden 371 000 eurosta (2018).

Tilastoja tulkitessa on muistettava, että rajat ylittävän terveydenhuollon kustannuksia on vaikea kohdistaa tietylle vuodelle ja tämä vaikeuttaa vuosien keskinäistä vertailua. Asiakkaat voivat hakea korvauksia ulkomailla annetusta hoidosta jopa puoli vuotta annetun hoidon jälkeen.

EU-alueen ulkopuolella suomalaiset käyttivät eniten Thaimaan terveyspalveluja

EU- ja Eta-maiden ja Sveitsin ulkopuolella suomalaiset käyttivät vuonna 2019 eniten terveyspalveluita Thaimaassa, Yhdysvalloissa ja Turkissa. Kärkikolmikko oli sama myös edeltävänä vuonna. Thaimaassa asiakkaiden maksamat sairaanhoitokustannukset nousivat merkittävästi, 683 000 eurosta (2018) 1,3 miljoonaan (2019). Maksettujen korvausten kokonaissumma on kuitenkin pysynyt melko lailla samassa. Esimerkiksi vuonna 2019 Kela korvasi Thaimaassa sattuneita sairastumisen kustannuksia 40 000 euroa, kun taas vuonna 2018 luku oli 36 000 euroa. Kela korvaa EU-alueen ulkopuolella aiheutuneita sairaanhoidon kustannuksia, jos kyse on äkillisestä sairastumisesta, pitkäaikaissairauden, raskauden tai synnytyksen tilanteista.

Suomessa asuvat hakeutuvat eniten hammashoitoon Viroon

Valtaosa ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvauksista on hammashoidon korvauksia. Hammashoitoon hakeutumisesta onkin nyt saatavilla oma tilasto.

Hammashoidon luvut sisältävät vain hammaslääkärin palkkioiden kustannukset eli mukana ei ole hammaslääkärin määräämien tutkimusten ja hoitojen kustannuksia.

Suomessa asuvat hakeutuvat eniten hammashoitoon Viroon. Vuonna 2019 Kela maksoi korvauksia Virossa annetusta hammashoidosta noin 174 000 euroa. Henkilömääriä ei tilastoida. Ero seuraavaksi suosituimpiin maihin, kuten kakkossijalla olevaan Espanjaan, on selkeä. Espanjassa annetusta hammashoidosta Kela teki yhteensä 346 ratkaisua ja maksoi korvauksia noin 15 000 euroa.

Hammashoitoon hakeutuminen ulkomaille on vähentynyt

Vertailuvuosina 2018 ja 2019 viisi suosituinta maata ovat hammashoitoon hakeutumisen suhteen pysyneet samoina. Suomessa asuvat hakeutuvat Viron ja Espanjan lisäksi hammashoitoon Puolaan, Unkariin ja Latviaan.

– Korvauksien ja ratkaisujen määrät ovat kuitenkin olleet laskussa jo parin vuoden ajan. Korvattujen hammaslääkärin palkkioiden määrän kehityksen valossa näyttää siltä, että hakeutuminen hammashoitoon ulkomaille olisi vähentymässä, kertoo suunnittelija Mira Rantakeisu Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteestä.

-Täytyy tietysti muistaa, että tilastojen luvut sisältävät ainoastaan ne tilanteet, joissa asiakkaat ovat hakeneet korvausta saamastaan hammashoidosta. On mahdollista, että kaikki ulkomailla hoitoa saaneet eivät hae korvausta saamastaan hoidosta, muistuttaa Rantakeisu.