THL:n tilastot: Hoitojonoissa on eroja sairaanhoitopiirien välillä

10.4.2017

Joulukuun 2016 lopussa 115 823 potilasta odotti hoitoonpääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin ja heistä lähes 2 000 henkilöä oli jonottanut kiireetöntä hoitoa yli puoli vuotta, käy ilmi THL:n tilastoraportista. Nopeimmin kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Eniten yli puoli vuotta hoitoa odottaneita oli sekä lukumääräisesti että väestöön suhteutettuna Helsingin ja Uudenmaan (HUS), Kanta-Hämeen ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä. HUS:ssa […]

Hoidon saatavuus

Hoitoon pääsyn enimmäisajat Hoitoon pääsylle on säädetty enimmäisajat, joiden kuluessa hoitosi on järjestettävä kiireettömässä hoidossa. Hätätilanteessa sinulla on oikeus päästä hoitoon välittömästi lähimmän terveysaseman tai sairaalan päivystysvastaanottoon. Kunnan ja sairaanhoitopiirin on julkaistava verkkosivuillaan vähintään neljän kuukauden välein tiedot hoitoon pääsyn odotusajoista. Jos kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on useita toimintayksiköitä, tiedot on julkaistava erikseen jokaisesta toimintayksiköstä. Perusterveydenhuollon […]