Kysely kertoo: mielikuva yhteyspisteestä on luotettava ja asiantunteva

26.9.2023

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste toteutti toukokuussa kyselyn siitä, millainen käsitys asiakkailla ja sidosryhmillä on yhteyspisteen toiminnasta. Tulokset kertovat, että kansainväliseen sairaanhoitoon liittyvät asiat kiinnostavat vastaajia, mutta yhteyspiste on monille vielä tuntematon toimija.


Keräämme tietoa, jotta voimme parantaa palvelua

Kehitämme Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen toimintaa, jotta voimme palvella asiakkaitamme ja kumppaneitamme entistä paremmin. Yhteyspiste jakaa tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla. Keskeiset palvelukanavamme ovat EU-terveydenhoito.fi-sivusto sekä sähköpostiasiakaspalvelu (yhteyspiste@kela.fi).

Halusimme selvittää, miten asiakkaat ja yhteistyökumppanit näkevät yhteyspisteen. Tätä varten toteutimme kyselyn, jota jaettiin esimerkiksi yhteyspisteen asiakasraadille ja sidosryhmille. Kyselyssä oli kysymyksiä liittyen Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen herättämiin mielikuviin, EU-terveydenhoito.fi-sivustoon sekä siihen, miten hyvin meidät tunnetaan. Olimme myös kiinnostuneita siitä, millaiset kansainväliseen sairaanhoitoon liittyvät asiat vastaajat kokevat tärkeiksi työnsä tai oman elämänsä kannalta.

Tunnettuudessa parantamisen varaa

Saimme kyselyyn yhteensä 170 vastausta. Vastaajat arvioivat Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen vaikuttavan luotettavalta ja asiantuntevalta. Toisaalta selkeydessä ja ymmärrettävyydessä on parantamisen varaa.

Tuloksissa korostui se, ettei Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste ole tuttu toimija monille vastaajille. Suurin osa vastaajista arvioi tuntevansa yhteyspistettä melko huonosti tai ei lainkaan. Vain harva vastaaja piti yhteyspistettä tuttuna ja tunnettuna toimijana.

Kyselyn vastaajat antoivat myös kommentteja EU-terveydenhoito.fi-sivustosta. Sivuston kiiteltiin sisältävän paljon tärkeää tietoa, mutta osa vastaajista toivoisi sivuston olevan selkeämpi.

Rajat ylittävä terveydenhuolto kiinnostaa

Halusimme selvittää yhteyspisteen herättämien mielikuvien lisäksi sitä, miten vastaajat ovat kiinnostuneita niistä asioista, joista jaamme tietoa. Kyselyn vastaajat pitivät tärkeänä esimerkiksi tietoa sairastumisesta ulkomailla, kustannusten korvaamisesta ja potilaiden oikeuksista.

Tulokset auttavat toiminnan kehittämisessä

Kyselyn tulokset antoivat meille lisää perusteita sille, että Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen tunnettuutta pitää parantaa. Olemme jo aloittaneet tämän työn. Pyrimme esimerkiksi uudistamaan yhteyspisteen brändiä ja ilmettä, ymmärtämään asiakasryhmiämme paremmin ja selkeyttämään EU-terveydenhoito.fi-sivustoa.

Otamme mielellämme palautetta vastaan

Ehdotukset toimintamme tai sivustomme kehittämiseen ovat aina tervetulleita. Voit antaa palautetta EU-terveydenhoito.fi-sivuston palautelomakkeen kautta.