Ilmoittaudu mukaan asiakashaastatteluun, jossa kerätään tietoa ulkomaille hoitoon hakeutumisesta

3.11.2023


Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste kerää tietoa ulkomaille hoitoon hakeutuvista asiakkaista. Hoitoon hakeutumisella tarkoitetaan sitä, että matkustat ulkomaille varta vasten saadaksesi hoitoa. Jos olet saanut ulkomailla hoitoa äkillisen sairastumisen tai tapaturman takia, kyseessä ei ole ollut hoitoon hakeutuminen.

Tiedonkeruun tarkoituksena on ymmärtää paremmin ulkomaille hoitoon hakeutuvia asiakkaita, jotta voimme yhteyspisteessä auttaa heitä paremmin.

Oletko joskus hakeutunut ulkomaille hoitoon tai harkinnut asiaa? Olisitko kiinnostunut osallistumaan asiakashaastatteluun aiheesta? Asiakashaastattelut ajoittuvat viikoille 47-48 ja ne pidetään etäyhteydellä. Haastattelu kestää noin tunnin ja palkkioksi ajastaan haastateltava saa 30 euron arvoisenlahjakortin päivittäistavarakauppaan.

Ilmoittaudu mukaan oheisella lomakkeella. Toimi nopeasti, sillä mukaan pääsee vain rajallinen määrä osallistujia. Otamme asiakashaastatteluihin valittuihin yhteyttä henkilökohtaisesti.