Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen brändi uudistui

1.7.2024

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste on uudistanut brändiään entistä yhtenäisemmäksi. Uudistuksen avulla pyrimme selkeyttämään viestintäämme ja verkkosivujamme sekä parantamaan yhteyspisteen tunnettuutta.


Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen uusi brändiohjeistus on valmistunut ja otettu käyttöön viestinnässä ja EU-terveydenhoito.fi-sivustolla. Tavoitteenamme on olla helposti lähestyttävä ja asiakkaan puolella oleva viranomainen, joka jakaa luotettavaa tietoa rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja potilaan oikeuksista. Brändityössä uudistimme visuaalista ilmettä ja selkeytimme yhteyspisteen viestintätapoja.

Miksi uudistimme brändiä?

Brändityön taustalla on ollut tarve selkeyttää ja helpottaa yhteyspisteen päivittäisviestintää. Lähdimme liikkeelle pohtimalla yhteyspisteen arvoja ja viestinnässä käytettävää kieltä. Kartoitimme myös kyselyn avulla asiakkailta ja sidosryhmiltä, millaisia mielikuvia yhteyspiste herättää ja miten hyvin meidät tunnetaan.

Tuloksissa nousi esille, ettei yhteyspiste ollut monille tuttu toimija. Yleisesti ottaen vastaajat pitivät yhteyspistettä luotettavan oloisena ja EU-terveydenhoito.fi-sivuston tarjoamaa tietoa tärkeänä. Samalla kritiikkiä tuli esimerkiksi levottomasta värimaailmasta ja siitä, ettei verkkosivuilta välittömästi nähnyt, mikä taho niitä ylläpitää. Näihin ongelmiin olemme pyrkineet brändityössä vastaamaan.

Päivitetty visuaalinen ilme

Uudistus näkyy erityisesti yhteyspisteen visuaalisessa ilmeessä. Uusi ilme on mukana kaikessa mitä teemme, kuten tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja viestinnän materiaaleissa.

Asiallisemman ja luotettavamman vaikutelman saamiseksi selkeytimme käyttämiämme värejä ja kuvitusta. Brändiuudistuksen yhteydessä yhteyspisteelle on myös hankittu käyttöön uusia valokuvia.

Uusi ilme näkyy verkkosivuilla

Kesäkuun aikana päivitimme EU-terveydenhoito.fi-verkkosivuston visuaalisen ilmeen. Uuden ilmeen suunnittelu lähti liikkeelle ajatuksesta rauhoittaa ja raikastaa verkkosivuston katselukokemusta. Ilmeen avulla pyrimme yksinkertaistamaan ja helpottamaan sivuston käyttämistä ja huomioimaan etenkin mobiililaitteella verkkosivuilla vierailevat kävijät. Jatkamme kehitystyötä syksyllä sivuston toiminnallisuutta ja rakennetta uudistamalla.

Kehitämme toimintaamme jatkossakin

Pyrimme jatkuvasti parantamaan palvelujamme, jotta voimme auttaa asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja jakaa ajankohtaista tietoa rajat ylittävän terveydenhuollon asioista.

Jos sinulla on ehdotuksia yhteyspisteen viestinnän tai verkkopalvelun kehittämiseksi, olethan meihin yhteydessä EU-terveydenhoito.fi-sivuston palautelomakkeen kautta.