Kela: Ulkomailla saadusta sairaanhoidosta voi nyt saada aiempaa suuremman korvauksen

2.5.2023

Muutokset lakiin rajat ylittävästä terveydenhuollosta tulivat voimaan takautuvasti. Korvausta voi hakea niistä omatoimisen hoitoon hakeutumisen kustannuksista, jotka ovat syntyneet EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa 1.1.2023 tai sen jälkeen. Korvausta maksetaan enintään sen verran, mitä vastaava hoito olisi maksanut asiakkaan omalla hyvinvointialueella Suomessa.


Direktiivin mukaista ennakkolupaa ei uutisesta poiketen oteta käyttöön 2024 alkaen, koska terveydenhuollon palveluvalikoimaan ei tällä hetkellä kuulu sellaisia toimenpiteitä, jotka täyttäisivät sen edellytykset. Lisätietoja Kelan tiedotteessa.

Asiakas voi hakeutua sairaanhoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin ja saada Kelasta korvausta hoidon kustannuksista. Hoitoon voi hakeutua omatoimisesti tai pyytää hoitoon hakeutumista varten ennakkoluvan Kelasta.

Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta muuttui 1.5.2023. Jatkossa Kela korvaa omatoimisen hoitoon hakeutumisen kustannuksia enintään sen verran, mitä vastaava hoito olisi maksanut asiakkaan omalla hyvinvointialueella Suomessa. Kela kysyy tarvittavat tiedot asiakkaan hyvinvointialueen terveydenhuollosta. Joissakin tilanteissa muutos voi tarkoittaa sitä, että Kela maksaa asiakkaalle aiempaa suuremman korvauksen. Muutokset tulivat voimaan takautuvasti 1.1.2023 alkaen, eli korvausta voi hakea niistä kustannuksista, jotka ovat syntyneet 1.1.2023 tai sen jälkeen.

Hoidon täytyy vastata Suomessa annettavaa hoitoa

Kun asiakas hakeutuu omatoimisesti hoitoon toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai Pohjois-Irlantiin, hänen täytyy etsiä sopiva hoitopaikka itse ja selvittää, voiko saada siellä hoitoa.

Korvauksen edellytyksenä on, että hoito on arvioitu lääketieteellisesti tarpeelliseksi. Hoidon täytyy myös vastata hoitoa, jonka asiakas olisi saanut Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Lisäksi hoitoon tarvitaan lähete, jos lähete tarvittaisiin vastaavan hoitoon Suomessa.

Asiakkaan pitää maksaa kaikki hoitokustannukset ensin itse ja hakea korvausta jälkikäteen 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hän on maksanut hoidon.

Korvausta haetaan lomakkeella Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 128 (pdf).

 

Asiakas voi pyytää tiedon korvauksen määrästä etukäteen

Asiakas voi pyytää Kelasta etukäteen tiedon, saako hän ulkomailla annettavasta hoidosta korvauksen ja mikä korvauksen määrä on. Tätä tietoa kutsutaan ennakkoilmoitukseksi. Kela maksaa korvauksen ilmoituksessa kertomallaan tavalla, jos hoito on toteutunut asiakkaan hakemuksessaan antamien tietojen mukaisesti.

Ennakkoilmoitusta haetaan lomakkeella Ennakkoilmoitus ulkomailla annettavan sairaanhoidon korvauksesta SV 134 (pdf).

 

Vuoden 2024 alusta korvauksen saaminen voi edellyttää ennakkolupaa

Lakimuutoksen seurauksena vuoden 2024 alussa otetaan käyttöön uusi potilasdirektiivin mukainen ennakkolupa.

Joissakin tilanteissa ennakkolupa on edellytys sille, että Kela voi maksaa asiakkaalle korvauksen ulkomailla saadusta hoidosta. Ennakkolupa tulee olemaan pakollinen esimerkiksi silloin, jos hoitoon liittyy erityinen riski ja se edellyttää yöpymistä sairaalassa.

Lue lisää